Din martie, se uniformizează regulile la plata contribuțiilor sociale pentru beneficiile date salariaților de către terți

Regulile în funcție de care se plătesc contribuțiile sociale pentru avantajele în bani sau în natură primite de salariați de la terți au fost ajustate recent prin OUG 13/2021. Conform Executivului, modificările — care se aplică începând cu veniturile aferente lunii martie 2021 — erau necesare pentru a stabili un tratament fiscal unitar.

Concret, mă refer la punctele 8, 9 și 10 din OUG 13/2021, care au modificat prevederile alineatului 2^1 al articolelor 146 (contribuția la pensii), 168 (contribuția la sănătate) și 220^6 (contribuția la muncă) din Codul fiscal. Tratamentul fiscal nou se va vedea prima oară la raportarea din aprilie 2021, din moment ce vizează veniturile din martie 2021.

În cazul contribuției la pensii (cotă: 25%), pentru avantajele în bani sau în natură primite de la terți, obligația de calcul, reținere și plată revine:

a)angajatorului rezident fiscal român, când avantajele în bani și/sau în natură sunt acordate de alte entități decât acesta și plata se efectuează prin intermediul angajatorului(aici nu sunt modificări notabile);

b)plătitorilor de venituri rezidenți fiscali români, când avantajele în bani și/sau în natură sunt acordate și plătite direct persoanei fizice (partea subliniată este nou-introdusă)de alte entități decât angajatorul, cu excepția situației persoanelor fizice care realizează în România venituri din salarii și asimilate salariilor ca urmare a contractelor de muncă încheiate cu angajatori care nu sunt rezidenți fiscali români (partea subliniată a înlocuit sintagma „nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanță în România”) și care datorează contribuțiile sociale obligatorii pentru salariații lor, potrivit prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, pentru care sunt aplicabile prevederile alineatului 4 al articolului 146 din Codul fiscal;

c)persoanelor fizice, când avantajele în bani și/sau în natură sunt acordate și plătite direct persoanei fizice de plătitori de venituri care nu sunt rezidenți fiscali români, alții decât angajatorul (punctul c este o comasare simplificată a fostelor puncte c și d; înainte se făcea referire la obținerea de avantaje de la nerezidenți și nu exista precizarea că este vorba de situația în care plata avantajelor se face direct către persoanele fizice).

În cazul contribuției la sănătate (cotă: 10%), pentru avantajele în bani sau în natură primite de la terți, obligația de calcul, reținere și plată revine:

a)angajatorului rezident fiscal român, când avantajele în bani și/sau în natură sunt acordate de alte entități decât acesta și plata se efectuează prin intermediul angajatorului(aici nu sunt modificări notabile);

b)plătitorilor de venituri rezidenți fiscali români, când avantajele în bani și/sau în natură sunt acordate și plătite direct persoanei fizice de alte entități decât angajatorul, cu excepția situației persoanelor fizice care realizează în România venituri din salarii și asimilate salariilor ca urmare a contractelor de muncă încheiate cu angajatori care nu sunt rezidenți fiscali români și care datorează contribuțiile sociale obligatorii pentru salariații lor, potrivit prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, pentru care sunt aplicabile prevederile alineatului 4 al articolului 168 din Codul fiscal (anterior se făcea referire la plătitorii de venituri rezidenți fiscali români, când avantajele sunt acordate și plătite de alte entități decât angajatorul direct persoanei fizice);

c)persoanelor fizice, când avantajele în bani și/sau în natură sunt acordate și plătite direct persoanei fizice de plătitori de venituri care nu sunt rezidenți fiscali români, alții decât angajatorul(anterior, nu exista precizarea că este vorba de avantaje acordate și plătite direct persoanelor fizice de nerezidenți).

În cazul contribuției la muncă (cotă: 2,25%), pentru avantajele în bani sau în natură primite de la terți, obligația de calcul, reținere și plată revine:

a)angajatorului rezident fiscal român, când avantajele în bani și/sau în natură sunt acordate de alte entități decât acesta și plata se efectuează prin intermediul angajatorului (aici nu sunt modificări);

b)plătitorilor de venituri rezidenți fiscali români, când avantajele în bani și/sau în natură sunt acordate și plătite direct persoanei fizice de alte entități decât angajatorul, cu excepția situației persoanelor fizice care realizează în România venituri din salarii și asimilate salariilor ca urmare a contractelor de muncă încheiate cu angajatori care nu sunt rezidenți fiscali români și care datorează contribuțiile sociale obligatorii pentru salariații lor, potrivit prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, pentru care sunt aplicabile prevederile alineatului 2 al articolului 220^6 din Codul fiscal (anterior se făcea referire la plătitorii de venituri rezidenți fiscali români, când avantajele sunt acordate și plătite de alte entități decât angajatorul direct persoanei fizice);

c)persoanelor fizice, când avantajele în bani și/sau în natură sunt acordate și plătite direct persoanei fizice de plătitori de venituri care nu sunt rezidenți fiscali români, alții decât angajatorul (anterior, nu exista precizarea că este vorba de avantaje acordate și plătite direct persoanelor fizice de nerezidenți).

Practic, în forma anterioară modificărilor operate prin OUG 13/2021, prevederile referitoare la contribuția la sănătate și contribuția la muncă erau identice, dar nu și în raport cu prevederile referitoare la contribuția la pensii. Astfel, Guvernul a venit și a modificat dispozițiile astfel încât să fie la fel pentru toate cele trei contribuții sociale.

Noile reguli se aplică începând cu veniturile aferente lunii martie 2021, deci se vor vedea efectiv la raportarea din aprilie 2021.

Ajustările Guvernului vin după ce, prin Legea 296/2020, alineatul 2^1 al articolului 146 din Codul fiscal a fost modificat și s-a introdus alineatul 2^1 la articolele 168 și 220^6 din Cod. Practic, Executivul a făcut corecturi la modificările stabilite de Parlament prin acea lege, despre care am scris și noi.

Sursa: avocatnet.ro

Share: