februarie 20, 2020 Consultanta, Legislatie 0 Comments

Ridicarea masurilor asiguratorii dispuse de organele fiscale, chiar daca au fost sesizate organele de urmarire penala (Decizia Curtii Constitutionale nr. 581/2019)

In sfarsit a fost reglementata o veche problema referitoare la masurile asiguratorii urmate de sesizare penala facute de organele fiscale si pentru care nu au fost intocmite titluri de creanta in termen de 6 luni sau 1 an de la data la care au fost dispuse masurile asiguratorii.

Curtea Constitutionala a suspendat aplicarea prevederilor art.213 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală:

„(8) Prin excepție de la prevederile alin. (7), în situația în care au fost instituite măsuri asigurătorii și au fost sesizate organele de urmărire penală potrivit legii, măsurile asigurătorii subzistă până la data soluționării cauzei de către organele de urmărire penală sau de instanța de judecată. După comunicarea soluției date de către organele de urmărire penală sau hotărârii judecătorești, în cazul în care măsurile asigurătorii instituite de către organul fiscal competent nu se transformă în măsuri executorii potrivit legii, acestea se ridică de către organul care le-a dispus.”

Cu alte cuvinte organele fiscale nu mai pot sa tina banii blocati/garantiile din masurile asiguratorii pe motivul ca s-a emis sesizare penala si se asteapta comunicarea solutiei de catre instanta de judecata.

In consecinta sunt aplicabile prevederile art 213 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală:

„(7) În situația în care măsurile asigurătorii au fost luate înainte de emiterea titlului de creanță acestea încetează dacă titlul de creanță nu a fost emis și comunicat în termen de cel mult 6 luni de la data la care au fost dispuse măsurile asigurătorii. În cazuri excepționale, acest termen poate fi prelungit până la un an, de organul fiscal competent, prin decizie. Organul fiscal are obligația să emită decizia de ridicare a măsurilor asigurătorii în termen de cel mult două zile de la împlinirea termenului de 6 luni sau un an, după caz, iar în cazul popririi asigurătorii să elibereze garanția.”

In concluzie, daca s-au emis masuri asiguratorii de catre organele fiscale si totodata au fost sesizate si organele de urmarire penala, organele fiscale trebuie sa emita si sa comunice contribuabilului titlul de creanta in maxim 6 luni sau 1 an de zile de la data la care au fost dispuse masurile asiguratorii. Daca acest titlu de creanta nu este emis si comunicat contribuabilului de catre organele fiscale in termenul mentionat, masurile trebuie ridicate si eliberate garantiile/popririle in maxim 2 zile de la implinirea termenului de 6 luni sau 1 an de zile.

Share: