Locuinta de serviciu. Tratament fiscal

Situatia de fapt:

Societate comerciala cu activitate de comert, intentioneaza sa angajeze un numar de 4 persoane din Filipine. Societatea doreste sa le ofere cazare gratuita, motiv pentru care va achizitiona un spatiu (apartament) in acest sens.

Intrebare:

In CIM va fi prevazut acest aspect legat de cazare, si anume ca e in sarcina angajatorului. Concret, va rog sa imi raspundeti la urmatoarele intrebari?

1) Ce presupune ca spatiul achizitionat sa fie considerat locuinta de serviciu, si daca acest spatiu trebuie constituit si ca punct de lucru? Si trebuie declarat undeva anume ca e locuinta de serviciu: de exemplu pentru impozitul local?

2) De la cei care vor locui acolo nu se va incasa vreo chirie, iar costul cu utilitatile se va suporta tot de catre firma. Fiscal e vreo problema, se considera neaparat avantaj la salariu? Si daca da, care anume e avantajul: atat chiria, care presupun ca are un algoritm de calcul (sa-mi spuneti dvs cum anume se calculeaza), cat si costul cu intretinerea spatiului?

1) Pentru ca o locuinta sa poata fi incadrata in categoria locuinta de serviciu, conform Art. 51 din Legea locuintei  114/1996:

– trebuie sa existe in patrimoniul angajatorului, si

– sa ramana cu destinatia de locuita de serviciu,

– iar condiţiile si durata de inchiriere vor fi stipulate în contractul de inchiriere incheiat între părţile contractante, accesoriu la contractul de muncă.

 Nu presupune infiintarea unui punct de lucru.

2) Conform Art. 76, alin. (4) lit. d) din Codul fiscal, nu sunt impozabile, in intelesul impozitului pe venit: “contravaloarea folosinței locuinței de serviciu sau a locuinței din incinta unității ori căminului militar de garnizoană și de unitate, potrivit repartiției de serviciu, numirii conform legii sau specificității activității prin cadrul normativ specific domeniului de activitate, compensația lunară pentru chirie pentru personalul din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și compensarea diferenței de chirie, suportată de persoana fizică, conform legilor speciale”.

In concluzie, in conditiile in care spatiul de locuit oferit angajatilor face parte din patrimoniul firmei, are destinatia de locuita de serviciu si exista un contract de inchiriere semnat intre parti, fiind accesoriu contractului individual de munca, atunci contravaloarea folosintei locuitei nu reprezinta avantaj in natura pentru salariat si nu este impozabil in intelesul impozitului pe venit. Daca nu sunt respectate cerintele de mai sus, contravaloarea folosirii locuitei de serviciu va fi impozitata ca un venit asimilat salariului.

Pentru angajator, cheltuielile pentru functionarea, intretinerea si repararea unei locuite de serviciu date in folosinta unui salariat au deductibilitate limitata, astfel:

Normele metodologice nr. 15, alin.(2) date in aplicarea art. 25 alin. (3) lit. j) din Codul fiscal prevad:  “în cazul locuinței de serviciu date în folosința unui salariat sau administrator, cheltuielile pentru funcționarea, întreținerea și repararea acesteia sunt deductibile în limita corespunzătoare raportului dintre suprafața construită prevăzută de Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, majorată cu 10%, și totalul suprafeței construite a locuinței de serviciu respective.”

Sursa: universulfiscal.ro

Share: