Servicii oferite

Servicii

Noi ne propunem sa venim in intampinarea clientilor nostri cu pachete de servicii personalizate in functie de specificul activitatii, de necesitatile si dorintele acestora si printr-o comunicare si interactiune permanenta cu acestia.

• consiliere privind intocmirea documentelor contabile primare;
• inregistrarea documentelor primare in conformitate cu legislatia contabila in vigoare ;
• intocmirea balantei de verificare lunare/trimestriale;
• intocmirea jurnalelor de cumparare/vanzare, registrului jurnal, registrului inventar si cartea mare;
• intocmirea/depunerea declaratiilor/raportarilor lunare, trimestriale si anuale catre organele fiscale;
• stabilirea obligatiilor de plata lunare/trimestriale, intocmirea documentelor de plata;
• intocmirea/certificarea/depunerea bilantului contabil;
• reglarea/urmarirea fisei pe platitor;
• obtinerea de certificate de atestare fiscala;
• refacerea evidentei financiar-contabile;
• intocmirea de rapoarte tip solicitate suplimentar de conducerea societatii;
• asistenta si reprezentare in fata organelor de control fiscal (inspectii fiscale);
• informarea frecventa cu privire la reglementarile contabile si fiscale aprobate de Ministerul Finantelor
• consultanta privind legislatia financiar-contabila, strict legata de obiectul de activitate:

1.implementarea sau configurarea soft-ului contabil pentru eficientizarea activitatii contabile;
2.supervizarea, revizuirea activitatilor si procedurilor in cadrul departamentului de contabilitate
3.optimizarea fluxului documentelor contabile primare;
4.managementul de gestionare a activelor;
5.reconcilierea conturilor din balanta contabila;
6.analiza situatiei financiare a companiei si intocmirea de rapoarte personalizate pentru a preveni eventuale riscuri contabile si fiscale;
7.elaborarea documentatiei necesare pentru obtinerea de credite;
8.instruirea personalului departamentului Contabilitate.

• intocmirea contractelor de munca, fiselor de post, actelor aditionale si deciziilor de incetare;
• realizarea, depunerea si actualizarea Registrului Electronic de Evidenta a Salariatilor;
• intocmirea si depunerea declaratiilor privind contributiile salariale pentru bugetul asigurarilor sociale si a fondurilor speciale, precum si pentru comisionul datorat Camerei de Munca;
• intocmirea fluturasilor, statelor de salarii, calculul salariilor si ordine de plata aferent impozitului pe venitul din salarii si a contributiilor sociale;
• transmiterea si inregistrarea la ITM a contractelor individuale de munca, a actelor aditionale, a deciziilor de suspendare sau de incetare activitate;
• intocmirea si depunerea fiselor fiscale;
• intocmirea de adeverinte de salariat;
• inregistrarea concediilor medicale si a concediilor de odihna;
• intocmirea oricaror rapoarte solicitate de client;
• intocmirea regulamentelor de ordine interioara;
• sprijin in elaborarea organigramei;
• asistenta pe parcursul controalelor efectuate de autoritatile competente.

• Audit financiar conform standardelor naționale și internaționale de raportări și a reglementărilor conforme cu directivele europene;
• Auditarea situațiilor financiare la cererea beneficiarului.
Infiintari societati comerciale:
• intocmirea si depunerea documentatiei pentru infiintarea societatii la ONRC;
• efectuarea de modificari la ONRC, legate de actele societatii (schimbarea sediului social, schimbarea denumirii societatii, cesiunea de parti sociale, declararea de sedii secundare/puncte de lucru, recodificare CAEN, extindere obiect de activitate,
• revocare administrator, suspendare temporala a activitatii, modificare capital social, actualizare date asociati/administratori, etc);
• asistenta la infiintarea companiei, prin acordarea de consultanta in vederea alegerii unei solutii optime din punct de vedere fiscal si contabil;
• consultanta, ulterioara infiintarii, cu privire la procedurile de inregistrare fiscala a societatii la organul fiscal teritorial.

• Consultanta cu privire la reglementarile fiscale si contabile aplicabile companiei dumneavoastra si tranzactiilor specifice;
• Asistenta pe parcursul controalelor fiscale, inclusiv la cele pentru recuperare de TVA;
• Consiliere atat in faza de contestatii de rapoarte de inspectie fiscala (decizii de impunere) cat si in faza de reprezentare a clientilor implicati in litigii fiscale, beneficiind si de asistenta juridica din partea casei de avocatura colaboratoare;
• Consultanta in interpretarea si intelegerea situatiilor financiare;
• Consultanta privind evitarea dublei impuneri;
• Informarea periodica a clientilor asupra modificarilor din legislatia financiar-contabila, fiscala precum si din legislatia muncii;
• Consultanta in procesul de achizitie si vanzare;