Cateva din modificarile legislative aduse Codului Fiscal potrivit OUG 18/2018 si OUG 25/2018 (in vigoare cu 01.04.2018)

Cateva din modificarile legislative aduse Codului Fiscal potrivit OUG 18/2018 si OUG 25/2018 (in vigoare cu 01.04.2018)

 

Impozit pe profit

 1. Contribuabilii care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat sau acordă burse private au obligația de a depune declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private, aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective. Aceasta declaratie are termenul odata cu D101.

  

Microintreprinderi

 1. Modificare sistem de impunere in timpul perioadei :
 • Microîntreprinderile ce au subscris un capital social de cel puțin 45.000 lei și înregistrează cel puțin 2 salariați pot opta pentru plata impozitului pe profit începând cu trimestrul în care sunt îndeplinite aceste condiții.
 • Opțiunea este definitivă și se păstrează atâta timp cât sunt îndeplinite condițiile.
 • În cazul în care una dintre cele două condiții nu mai este îndeplinită, respectiv fie se reduce capitalul social, fie numărul de salariați se reduce la mai puțin de doi, societatea revine la plata impozitului pe venitul microîntreprinderii începând cu anul fiscal următor celui în care nu s-au mai îndeplinit condițiile.

 

 1. Sponsorizari efectuate de microîntreprinderi:
 • In cazul in care o microîntreprindere efectueaza sponsorizari, respectându-se prevederile Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, aceste sponsorizari diminueaza cu pâna la 20% impozitul pe venitul microîntreprinderii datorat pentru trimestrul in care s-au înregistrat sponsorizarile.
 • In cazul in care cheltuiala cu sponsorizarea este mai mare decât 20% din impozitul pe venit, aceasta suma se va deduce din impozitul pe venitul microîntreprinderii într-o perioada de 28 de trimestre consecutive, deducerea efectuându-se la fiecare termen de plata a impozitului pe venitul microîntreprinderii.
 • Microîntreprinderile ce efectueaza sponsorizari au obligația sa depuna o declarație cu beneficiarii sponsorizarilor, declarație depusa pâna pe data de 25 ianuarie din anul urmator.

Conform art 56 alin (1.1) din Codul Fiscal “Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările și completările ulterioare, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.”

Interpretare art 56 alin (1.1) din Codul Fiscal: Pentru ca sponsorizarea sa fie deductibila din impozitul pe venitul microintreprinderilor de plata, aste presupune ca unitatea beneficiara a sponsorizarii sa fie un ONG acreditat conform Legii nr.197/ 2012 privind asigurarea calității in domeniul serviciilor sociale. Atentie, va rog la acest aspect !

Impozitul pe venit

 1. Persoanele fizice care obțin venituri din salarii si asimilate salariilor pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul pe venit, astfel:
 • a)în cotă de 2% pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii; sau
 • b)în cotă de 3,5% pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii.

Pana in prezent procentul era doar de 2%.

Declaratia 205

In conformitate cu preverile art.132 alin. 2 din Codul Fiscal (modificat prin OUG 18/2018):

“Art. 132. – Obligații declarative ale plătitorilor de venituri cu reținere la sursă

(2) Plătitorii de venituri cu regim de reținere la sursă a impozitelor au obligația să depună o declarație privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat, cu excepția plătitorilor de venituri din salarii și asimilate salariilor, plătitorilor de venituri din drepturi de proprietate intelectuală, plătitorilor de venituri în baza contractelor de activitate sportivă, venituri din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, aceștia având obligația depunerii Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate.”

In concluzie D205 are incepand cu anul 2019 termenul de depunere pana la 31 ianuarie si nu 28 februarie ca pana acum.

Alte prevederi:

 • operațiunile efectuate în cadrul proiectelor de cercetare-dezvoltare nu sunt în sfera TVA dacă rezultatele dezvoltării nu se transferă unei alte persoane;
 • transportatorii de mărfuri cu mijloace de transport mai mari de 7,5 tone sau transportatorii de persoane cu mijloace de transport din categoria M2 și M3 beneficiază de o acciză redusă pentru motorină, diminuată cu 183,62 lei/1.000 litri. Această facilitate fiscală se realizează printr-o procedură de restituire a accizei, care urmeaza sa fie publicata prin ordin al Presedintelui ANAF.
 • persoanele fizice ce au depun Formularul 221 privind impozitarea veniturilor din activități agricole în baza tranșelor de venit au obligația să depună până în data de 15 iulie Declarația unică – Formula 212, iar în baza acesteia se va realiza impozitarea.
Share: