Avantaje acordate salariatilor. Inregistrare conform OMFP 1802/2014. Cum procedam?

Avantaje acordate salariatilor. Inregistrare conform OMFP 1802/2014. Cum procedam?

In randurile de mai jos, vom vedea cum se inregistreaza in contabilitate, conform Ordinului nr. 1802/2014, avantajele in natura acordate salariatilor care erau evidentiate extracontabil doar ca baza de impozitare.

Exemple:

– utilizare masina, proprietate contribuabil, in scop personal
– diferenta pret de marfa dintre pretul de vanzare catre salariati si pretul de vanzare pe piata
– abonament asistenta medicala
– depasire diurna acordata etc.
Din punct de vedere contabil, avantajele in natura se reflecta doar in statul de salarii, ele nefiind inregistrate in contabilitate prin intermediul conturilor 641 sau 421. Contributiile sociale si impozitul aferent avantajelor in natura sunt suportate din salariul net diminuand astfel valoarea acestuia.

Conform art. 55 alin. (3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, avantajele in natura la care faceti referire se supun impozitului pe venitul din salarii.

Veniturile salariale sunt supuse, pe langa impozitul pe venitul din salarii si contributiilor sociale conform prevederilor Legii 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, Legii 95/2006 privind reforma in domeniu sanatatii, Legii 76/2002 privind asigurarile pentru somaj. Contributiile aplicabile pot diferi in functie de natura contractului (de munca sau mandat).
Evaluarea avantajelor in natura sub forma folosirii numai in scop personal a bunurilor din patrimoniul afacerii se face astfel:

a) evaluarea folosintei cu titlu gratuit a vehiculului se face aplicandu-se un procent de 1,7% pentru fiecare luna, la valoarea de intrare a acestuia. In cazul in care vehiculul este inchiriat de la o terta persoana, avantajul este evaluat la nivelul chiriei;

b) evaluarea folosintei cu titlu gratuit a locuintei primite se face la nivelul chiriei practicate pentru suprafetele locative detinute de stat. Avantajele conexe, cum ar fi: apa, gaz, electricitate, cheltuieli de intretinere si reparatii si altele asemenea, sunt evaluate la valoarea lor efectiva;

c) evaluarea folosintei cu titlu gratuit a altor bunuri decat vehiculul si locuinta se face la nivelul totalului cheltuielilor aferente fiecarui bun pe unitate de masura specifica sau la nivelul pretului practicat pentru terti.

 

Evaluarea utilizarii in scop personal a bunurilor din patrimoniul afacerii cu folosinta mixta se face astfel:

a) pentru vehicule evaluarea se face aplicandu-se un procent de 1,7% pentru fiecare luna, la valoarea de intrare a acestuia iar avantajul se determina proportional cu numarul de kilometri parcursi in interes personal din totalul kilometrilor;

b) pentru alte bunuri avantajul se determina proportional cu numarul de metri patrati folositi pentru interes personal sau cu numarul de ore de utilizare in scop personal.

Conform Art. 2964 din Codul fiscal baza lunara de calcul al contributiilor sociale individuale obligatorii, in cazul persoanelor prevazute la art. 296^3 lit. a) si b), reprezinta castigul brut realizat din activitati dependente, in tara si in strainatate, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte, care include orice alte sume de natura salariala sau avantaje asimilate salariilor in vederea impunerii.

 

Nu se cuprind in baza de calcul costul abonamentelor telefonice si al convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, efectuate in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu, urmatoarele avantaje primite in legatura cu o activitate dependenta:

  1. utilizarea unui vehicul din patrimoniul afacerii, in vederea deplasarii de la domiciliu la locul de munca si invers;
  2. cazarea in unitati proprii;
Share: