martie 12, 2021 fără categorie 0 Comments

Livrari intracomunitare – societate neplatitoare de TVA

Situatie de fapt:

O societate comerciala, neplatitoare de TVA are ca obiect de activitate vanzarea de bunuri prin intermediul unui magazin online. Livrarea se face pe teritoriul Romaniei prin intermediul firmelor de curierat.

Societatea doreste sa faca livrari si in afara Romaniei catre firme din Belgia care sunt atat platitoare de TVA cat si neplatitoare de TVA. In acest caz, transportul cade in sarcina clientului, realizandu-se prin intermediul unor firme de transport marfuri.

Intrebare:

 1. Ce obligatii are firma din Romania din punct de vedere al TVA in cazul livrarilor catre clientii din afara Romaniei?
 2. Firma este obligata sa detina casa de marcat, avand in vedere ca incasarile de pe teritoriul Romaniei se fac prin depunerea de sume in contul bancar de catre firma de curierat?

Raspuns

Art. 310 din Codul fiscal prevede ca o persoana impozabila stabilita in Romania, a carei cifra de afaceri anuala, declarata sau realizata, este inferioara plafonului de 88.500 euro, al carui echivalent in lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie, respectiv 300.000 lei, poate aplica regimul special de scutire, cu excepția livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 294 alin. (2) lit. b).

La depasirea plafonul de scutire de 300.000 lei, societatea va fi obligata sa se inregistreze ca platitor de TVA potrivit prevederilor art. 316 din Codul fiscal.

Solicitarea  inregistrarii in scopuri de TVA se va face in termen de 10 zile de la data atingerii ori depasirii plafonului de scutire reglementat de Art. 310 din Codul fiscal.

In cazul livrarilor intracomunitare, societatea din Romania va emite facturile fara TVA, catre persoane fizice si juridice neplatitoare de TVA/platitoare de TVA, pana la atingerea plafonului de scutire, si anume: cifra de afaceri de 300.000 lei.

 1. 2. Conform Art. 2 din OUG 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, activitatea descrisa de dumneavoastra se regaseste printre activitatile exceptate de la utilizarea casei de marcat electronice.

Art. 2 din OUG 28/1999 prevede: ” Se exceptează de la prevederile art. 1 alin. (1) încasările efectuate din următoarele activităţi:

 1. a) comerţul ocazional cu produse agricole din producţie proprie efectuat de către producătorii agricoli individuali, autorizaţi în condiţiile legii, în pieţe, târguri, oboare sau în alte locuri publice autorizate;
 2. b) vânzarea de ziare şi reviste prin distribuitori specializaţi;
 3. c) serviciul public de transport persoane cu metroul, precum şi serviciul public de transport local de persoane prin curse regulate, autorizat să fie efectuat în interiorul unei localităţi, pe bază de bilete sau abonamente tipărite, conform legii; serviciul public de transport persoane cu metroul este asimilat cu transportul local;
 4. d) activităţile pentru care încasările se realizează pe bază de bonuri cu valoare fixă tipărite conform legii – bilete de acces la spectacole, muzee, expoziţii, târguri şi oboare, grădini zoologice şi grădini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule, bilete de participare la jocuri de noroc şi altele similare;
 5. e) activităţile de asigurări şi ale caselor de pensii, precum şi activităţile de intermedieri financiare, inclusiv activităţile auxiliare acestora. Nu sunt exceptate activităţile de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice, altele decât operaţiunile efectuate de punctele de schimb valutar din incinta instituţiilor de credit, aparţinând acestor instituţii;
 6. f) activităţile desfăşurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implică crearea unei societăţi comerciale;
 7. g) vânzarea obiectelor de cult şi serviciile religioase prestate de instituţiile de cult;
 8. h) comerţul cu amănuntul prin comis-voiajori, precum şi prin corespondenţă, cu excepţia livrărilor de bunuri la domiciliu efectuate de magazine şi unităţile de alimentaţie publică, pe bază de comandă;
 9. i) serviciile de instalaţii, reparaţii şi întreţinere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului;
 10. j) vânzarea pachetelor de servicii turistice sau de componente ale acestora de către agenţiile de turism, definite potrivit legii;
 11. k) încasarea contravalorii energiei electrice şi termice, a gazelor naturale, a apei şi canalizării, a serviciilor de telefonie, inclusiv de telefonie mobilă, de poştă şi curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de internet;
 12. l) efectuarea lucrărilor de construcţii, reparaţii, amenajări şi întreţinere de locuinţe;
 13. m) serviciile de transport feroviar public de călători în trafic intern şi internaţional, prestate de societăţi comerciale persoane juridice române, pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform legii;
 14. n) activităţile de jocuri de noroc desfăşurate cu mijloace tehnice de joc ce funcţionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;
 15. o) serviciile de parcări auto a căror contravaloare se încasează prin automate ce funcţionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;
 16. p) [textul din Art. 2, litera P. a fost abrogat la 20-iul-2019 de Art. II, punctul 3. din Legea 136/2019]
 17. q) comerţul de tip cash and carry desfăşurat de comercianţii care vând mărfuri prin sistemul de autoservire către persoane fizice înregistrate în baza de date a vânzătorului, în scopul utilizării acestora ca produse consumabile.
 18. r) transportul rutier internaţional contra cost de persoane.”

 In concluzie, pentru comerţul cu amănuntul prin comis-voiajori, precum şi prin corespondenţă nu exista obligativitatea utilizarii casesi de marcat electronice.

Reglementare:

 • Art. 2 –  OUG 28/1999
 • Art. 310 – Cod fiscal

Sursa: universulfiscal.ro

Share: