Precizari noi la OUG 91/2014 privind utilizarea caselor de marcat incepand cu 1 martie 2015

In MOf nr 81 din 30 ianuarie 2015, a fost publicata OG 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale prin care s-au adus unele modificari si cadrului legal privind utilizarea caselor de marcat.

ATENTIE! Operatorii economici care încasează, integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie sunt obligaţi să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale. Incepând cu 1 martie 2015, în situațiile în care aceste entitati NU eliberează bon fiscal deși acesta este solicitat de clienți, cumpărătorii VOR AVEA DREPTUL să beneficieze de respectivele bunuri și servicii FARA să le plătească.

Se interzice entitatilor care au obligaţia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale să înmâneze clienţilor documente care atestă plata contravalorii bunurilor achiziţionate sau serviciilor prestate, altele decât bonurile fiscale, cu excepţia situaţiei in care aparatul de marcat fiscal este defect. În cazul în care o entitate nu înmânează clientului bonul fiscal sau înmânează un alt document decât bonul fiscal, clientul este obligat să solicite operatorului economic înmânarea bonului fiscal.

Tot incepand cu 1 martie 2015, entitatile care au obligaţia de a utiliza aparate de marcat sunt obligate să afișeze la loc vizibil un anunț detaliat de atenționare a clienților cu privire la obligația respectării dispozițiilor de mai sus, inlcusiv aceea ca daca nu se elibereaza bonul fiscal cumpărătorii au dreptul să beneficieze de respectivele bunuri și servicii FARA să le plătească. Modelul și conținutul anunțului urmeaza sa fie aprobate prin OMFP.

Share: