GHID PRACTIC privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale

GHID PRACTIC privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale

Cadrul legal care reglementeaza utilizarea caselor de marcat este OUG nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în MOf nr 75 din 21 ianuarie 2005.

In MOf nr 966 din 30 decembrie 2014, a fost publicata OUG nr. 91/2014 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, ordonanta care sta la baza intocmirii acestui ghid practic.

Trebuie retinut inca de la inceput faptul ca după 1 ianuarie 2016, este interzisa comercializarea aparatelor de marcat „clasice”. Se introduc asa-numitele case de marcat cu jurnal electronic, care sunt obligatorii astfel:

– pentru marii contribuabili, incepand cu 1 aprilie 2016;

– pentru contribuabilii mijlocii, incepand cu 1 iulie 2016; si

– pentru contribuabilii mici, incepand cu 1 noiembrie 2016.

Urmeaza ca in perioada urmatoare sa fie aprobate si normele de aplicare aferente, precum si procedura de autorizare a distribuitorilor de aparate de marcat, momente in care vom reveni si vom actualiza acest material.

In partea de final, veti regasi lista contraventiilor si a amenzilor aplicabile, actualizata conform OUG 91/2014.

Operatorii economici care încasează, integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie sunt obligaţi să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.

Aceste entitati au obligaţia să emită bonuri fiscale şi să le înmâneze clienţilor. Daca un client solicita factura, entitatea emitenta a bonului fiscal este obligata sa o elibereze.

Cine are dreptul sa comercializeze aparate de marcat?

Aparatele de marcat electronice fiscale sunt livrate prin distribuitori autorizaţi. Pentru a le comercializa si pentru a putea asigura sevice-ul acestora, distribuitorii trebuie sa detina o autorizaţie de distribuţie eliberata de catre Comisia de autorizare a distribuitorilor pentru aparate de marcat electronice fiscale avizate tehnic care functioneaza sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice.

În baza autorizaţiei obtinute, distribuitorul are dreptul de a comercializa, direct sau prin intermediul entitatilor prevăzute în autorizaţie, aparatele de marcat electronice fiscale, inclusiv produsele complementare acestora, pentru care a obţinut autorizaţia.

Distribuitorul autorizat are obligaţia să asigure service-ul, direct sau prin intermediul entitatilor prevăzute în autorizaţie, atât pentru aparatele comercializate în mod direct, cât şi pentru cele comercializate prin intermediul entitatilor acreditate pentru comercializare.

Începând cu 1 octombrie 2015, Comisia autorizează numai distribuitori pentru aparatele de marcat cu jurnal electronic.

Ce se intampla daca aparatul de marcat se strica?

Atunci cand aparatul de marcat electronic fiscal nu mai functioneaza, utilizatorul este obligat să anunţe imediat distribuitorul autorizat care a livrat aparatul sau unitatea acreditată pentru service a acestui distribuitor.

Până la repunerea în funcţiune a aparatului de marcat, utilizatorul acestuia trebuie să înregistreze într-un Registru special toate operaţiunile efectuate. Odata cu publicarea OUG 91/2014, s-a introdus si obligativitatea emiterii de chitanţe pentru aceste operatiuni. Daca clientul solicita, vanzatorul va emite şi factura aferenta.

Cei care desfăşoară activitate de transport în regim de taxi NU sunt obligati sa inregistreze operaţiunile efectuate într-un registru special.

Registrul special este un document avut în vedere de către organele fiscale cu ocazia verificării veniturilor care stau la baza determinării impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat. Acesta se arhivează şi se păstrează pe o perioadă de 10 ani.

Cu excepţia situaţiei in care aparatul de marcat se defecteaza, se interzice entitatilor care au obligaţia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale şi de a emite bonuri fiscale cu acestea, să înmâneze clienţilor documente care atestă plata contravalorii bunurilor achiziţionate sau serviciilor prestate, altele decât bonurile fiscale.

În cazul în care vanzatorul nu înmânează clientului bonul fiscal sau înmânează un alt document decât bonul fiscal, clientul este obligat să solicite operatorului economic înmânarea bonului fiscal, aspect care este putin cunoscut in practica, avand in vedere ca majoritatea clientilor nu cunosc cadrul legal in vigoare.

ATENTIE! Asa cum veti observa la sfarsitul materialului, cumparatorii risca o amenda cuprinsa inte 800 si 1.500 lei daca nu isi indeplinesc aceasta obligatie.

Operatorii economici sunt obligaţi să afişeze la loc vizibil un anunţ detaliat de atenţionare a clienţilor cu privire la obligaţia lor de a solicita bonul fiscal, in cazul in care vanzatorul nu doreste sa il emita.

OUG 91/2014 elimina prevederea conform careia clientii vor solicita si vor pastra bonurile fiscale asupra lor pana la parasirea unitatii de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor in vederea prezentarii lor la un eventual control, pentru justificarea provenientei acestora. De asemenea, nici utilizatorii nu mai sunt obligati sa afiseze la loc vizibil anunturi de atentionare a clientilor cu privire la aceasta obligatie.

Pentru ce tipuri de operatiuni NU este obligatoriu aparatul de marcat?

Prin OUG 91/2014 au fost aduse o serie de modificari legislatiei in vigoare. Astfel, pentru operatiunile enumerate mai jos, entitatile NU trebuie sa detina aparate de marcat electronice fiscale si implicit nici sa emita bonuri fiscale:

 1. a) comerţul ocazional cu produse agricole din producţie proprie efectuat de către producătorii agricoli individuali, autorizaţi, în pieţe, târguri, oboare sau în alte locuri publice autorizate;
 2. b) vânzarea de ziare şi reviste prin distribuitori specializaţi;
 3. c) transportul public de călători în interiorul unei localităţi pe bază de bilete sau abonamente, precum şi cu metroul;
 4. d) activităţile pentru care încasările se realizează pe bază de bonuri cu valoare fixă (bilete de acces la spectacole, muzee, expoziţii, târguri şi oboare, grădini zoologice şi grădini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule, bilete de participare la jocuri de noroc etc.);
 5. e) activităţile de asigurări şi ale caselor de pensii, precum şi activităţile de intermedieri financiare, inclusiv activităţile auxiliare acestora. Nu sunt exceptate activităţile de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice, altele decât operaţiunile efectuate de punctele de schimb valutar din incinta instituţiilor de credit, aparţinând acestor instituţii;
 6. f) activităţile desfăşurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implică crearea unei societăţi comerciale;
 7. g) vânzarea obiectelor de cult şi serviciile religioase prestate de instituţiile de cult;
 8. h) comerţul cu amănuntul prin comis-voiajori, precum şi prin corespondenţă, cu excepţia livrărilor de bunuri la domiciliu efectuate de magazine şi unităţile de alimentaţie publică, pe bază de comandă;
 9. i) serviciile de instalaţii, reparaţii şi întreţinere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului;
 10. j) vânzarea pachetelor de servicii turistice sau de componente ale acestora de către agenţiile de turism;
 11. k) încasarea la domiciliul clientului a contravalorii utilitatilor (energie electrica şi termica, gaze naturale, apa, servicii de telefonie, inclusiv de telefonie mobilă, poştă şi curier, salubritate, televiziune, inclusiv prin cablu, Internet);
 12. l) efectuarea lucrărilor de construcţii, reparaţii, amenajări şi întreţinere de locuinţe;
 13. m) serviciile de transport feroviar public de călători în trafic intern şi internaţional, prestate de societăţi comerciale persoane juridice române, pe bază de bilete sau abonamente;
 14. n) activităţile de jocuri de noroc desfăşurate cu mijloace tehnice de joc ce funcţionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;
 15. o) serviciile de parcări auto a căror contravaloare se încasează prin automate ce funcţionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;
 16. p) livrările de bunuri sau serviciile efectuate prin automatele comerciale ce funcţionează pe bază de acceptatoare de bancnote sau monede şi conţin un

 

 

sistem de contorizare electronic şi/sau mecanic, ca parte integrată constructivă din automat, care să permită înregistrarea, evidenţierea şi controlul sumelor încasate, cu excepţia livrărilor de produse energetice;

 1. q) comerţul de tip cash and carry desfăşurat de comercianţii care vând mărfuri prin sistemul de autoservire către persoane fizice înregistrate în baza de date a vânzătorului, în scopul utilizării acestora ca produse consumabile.

ATENTIE! Daca în cazul activităţilor prevăzute mai sus la literele f), g), h), i), j), k) şi l) nu sunt utilizate aparate de marcat electronice fiscale, este obligatorie emiterea de chitanţe.

Ce sunt aparate de marcat electronice fiscale?

Aparate de marcat electronice fiscale sunt casele de marcat, precum şi alte sisteme care includ dispozitive cu funcţii de case de marcat, care înglobează constructiv un modul fiscal, prin intermediul căruia controlează memoria fiscală, dispozitivul de imprimare şi afişajul client (le vom denumi in continutul acestui ghid aparate de marcat clasice).

Prin OUG nr. 91/2014 publicata in MOf nr 966 din 30 decembrie 2014 se introduc asa numitele case de marcat cu jurnal electronic. Astfel, aparate de marcat sunt considerate şi casele de marcat electronice fiscale şi alte sisteme ce includ dispozitive cu funcţii de case de marcat, echipate cu dispozitiv de memorare a jurnalului electronic, care înglobează constructiv un modul fiscal, prin intermediul căruia controlează memoria fiscală, dispozitivul de imprimare, dispozitivul de memorare, afişajul client, dispozitivul de salvare externă şi dispozitivul de comunicaţie externă care permite integrarea într-un sistem informatic.

Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele funcţii esenţiale:

 1. a) conservarea datelor prin acumulări progresive;
 2. b) înregistrarea în memoria fiscală a datelor de sinteză cu caracter fiscal provenite din rapoartele fiscale de închidere zilnică şi a oricăror modificări de parametri care afectează interpretarea datelor stocate şi evenimente care afectează continuitatea înregistrării datelor;
 3. c) blocarea automată a funcţionării aparatului când sunt inactive oricare din dispozitivele controlate de modulul fiscal, sau când sunt îndeplinite condiţiile de blocare stabilite prin procedura de monitorizare şi supraveghere a acestora;
 4. d) asigurarea continuităţii funcţionării şi înregistrării datelor, coerenţei structurii de date şi a documentelor emise, precum şi asigurarea procedurilor de recuperare din stări de eroare generate de manipulări greşite sau de erori de sistem;
 5. e) imprimarea şi emiterea de: bonuri fiscale, role jurnal, rapoarte fiscale de închidere zilnică, rapoarte fiscale periodice, pentru casele de marcat clasice;
 6. f) imprimarea, memorarea şi emiterea electronică de: bonuri fiscale, rapoarte fiscale de închidere zilnică, jurnale electronice, rapoarte de sinteză şi rapoarte memorie fiscală, pentru casele de marcat cu jurnal electronic.

Memoria fiscală este un dispozitiv care trebuie să permită obligatoriu acumulări progresive ale datelor, fără ca acestea să poată fi modificate sau şterse, precum şi conservarea în timp a acestora pe o perioadă de 10 ani de la data înlocuirii acesteia.

Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie să fie dotate de către distribuitor cu manual de utilizare a acestora, precum şi cu o broşură cu pagini numerotate, care conţine evoluţia exploatării aparatului, denumită carte de intervenţii. Utilizatorii aparatelor sunt obligaţi să păstreze cartea de intervenţii. În cazul revânzării aparatului de marcat, cartea de intervenţii însoţeşte aparatul.

Distribuitorii autorizaţi, precum şi unităţile de service acreditate sunt obligaţi să dea curs solicitării organelor cu competenţă în domeniul controlului, în vederea realizării activităţii de control a aparatelor livrate. Pentru casele de marcat cu jurnal electronic, distribuitorii au obligaţia să pună la dispoziţia organului fiscal programele de citire electronică a memoriei fiscale, programele de citire şi verificare a jurnalului electronic, precum şi instrucţiunile de utilizare.

Ministerul Finanţelor Publice realizează, gestionează şi publică pe site-ul propriu Registrul distribuitorilor autorizaţi şi a aparatelor de marcat electronice fiscale pe care aceştia le comercializează, precum şi o listă a unităţilor acreditate pentru comercializarea şi/sau service-ul respectivelor aparate.

La nivelul ANAF se întocmeşte în format electronic un Registru naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate.

Supravegherea şi monitorizarea aparatelor de marcat electronice fiscale se realizează de către ANAF. În acest sens, operatorii economici au obligaţia de a asigura conectarea la distanţă a aparatelor de marcat electronice fiscale, în vederea transmiterii de date fiscale către ANAF. Este nevoie practic de o conexiune la Internet.

Pentru realizarea operaţiunii de supraveghere şi monitorizare a aparatelor de marcat electronice fiscale, ANAF va emite, până la 1 februarie 2017, norme metodologice privind procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la un sistem informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale.

Ce trebuie sa contina bonul fiscal?

Bonul fiscal este documentul emis de aparatul de marcat care trebuie să cuprindă cel puţin:

– denumirea şi codul de identificare fiscală ale entitatii emitente;

– adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal;

– logotipul şi seria fiscală ale aparatului;

– numărul de ordine;

– data şi ora emiterii;

– denumirea fiecărui bun livrat sau serviciu prestat;

– preţul sau tariful unitar si cantitatea;

– valoarea pe fiecare operaţiune, inclusiv TVA, cu indicarea cotei de taxă;

– valoarea totală a bonului, inclusiv TVA;

– valoarea totală a TVA pe cote de taxă, cu indicarea nivelului de cotă;

– valoarea totală a operaţiunilor scutite de TVA, precum şi valoarea altor taxe care nu se cuprind în baza de impozitare a TVA, dacă este cazul.

 

Bonul fiscal emis de casele de marcat cu jurnal electronic trebuie să conţină in plus şi următoarele elemente:

– unitatea de măsură; şi

– codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, la cererea acestuia.

Rola-jurnal emisă cu aparatul de marcat clasic este documentul pe care se înscriu toate datele din bonurile fiscale şi se păstrează în arhiva operatorilor economici timp de 2 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia a fost întocmit.

Jurnalul electronic emis cu aparatul de marcat cu jurnal electronic este setul de fişiere electronice securizate, existente în dispozitivul de memorare, care conţine toate datele din bonurile fiscale, precum şi toate operaţiunile din regimul de înregistrare. Jurnalul electronic se păstrează în dispozitivul de memorare, în arhiva operatorilor economici, timp de 5 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia a fost întocmit.

Ce contine Raportul fiscal?

Raportul fiscal de închidere zilnică este documentul emis cu aparatul de marcat electronic fiscal care conţine date de sinteză cu caracter fiscal:

– denumirea şi codul de identificare fiscală ale entitatii emitente;

– adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal;

– logotipul şi seria fiscală ale aparatului;

– numărul de ordine numerotat progresiv;

– data şi ora emiterii;

– numărul bonurilor emise în ziua respectivă;

– valoarea totală a operaţiunilor efectuate şi totalul TVA, cu precizarea nivelului cotei;

– valoarea totală a operaţiunilor scutite de TVA, precum şi valoarea taxelor care nu se cuprind în baza de impozitare a TVA.

 

Raportul fiscal de închidere zilnică emis de aparatul de marcat cu jurnal electronic trebuie să conţină in plus şi următoarele date:

– numărul de bonuri fiscale care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, precum si valoarea totală a acestorasi totalul TVA;

– identificatorul jurnalului electronic;

– numărul şi valoarea reducerilor, anulărilor, sume de serviciu, precum şi sumele rezultate pentru fiecare mijloc de plată utilizat.

Sumele de serviciu reprezintă sumele de bani utilizate pentru plata restului către client, puse la dispoziţia operatorului aparatului de marcat la începutul fiecărei zile de lucru. Acestea se regăsesc în soldul contului de casă şi, de asemenea, în soldul de la sfârşitul zilei de lucru.

Raportul fiscal de închidere zilnică este un document avut în vedere de către organele fiscale cu ocazia verificării veniturilor care stau la baza determinării impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat. Acesta se arhivează şi se păstrează pe o perioadă de 5 ani.

Cat timp trebuie utilizata memoria fiscala?

La umplerea memoriei fiscale, atunci când aceasta trebuie înlocuită ca urmare a defectării sau când nu mai poate fi folosită de către utilizatori din diverse motive, precum şi în cazul în care aceştia îşi încetează activitatea, operatorii economici sunt obligaţi să asigure păstrarea şi arhivarea memoriilor fiscale pentru o perioadă de 10 ani.

Nu este obligatorie înlocuirea memoriei fiscale a aparatelor de marcat, aceasta putând fi utilizată până la umplere, în următoarele cazuri:

– la schimbarea atributului fiscal al codului de identificare fiscală al utilizatorului (cu RO sau fara RO);

– la schimbarea formei de constituire a societăţii fără modificarea denumirii acesteia;

– la modificarea denumirii şi/sau adresei societăţii dacă se păstrează codul de identificare fiscală;

– la mutarea unui punct de lucru aparţinând utilizatorului de la un stand la altul, în cadrul unui complex comercial situat la aceeaşi adresă;

– la schimbarea denumirii străzii de la locul de instalare a aparatelor de marcat electronice fiscale;

– în cazul inactivităţii temporare a utilizatorilor, anunţată organelor fiscale;

– în cazul unor erori constatate după fiscalizare privind înregistrarea datelor din antetul bonului fiscal.

Atunci cand se înlocuieste memoria fiscala, obligatoriu se schimba si dispozitivul de memorare a jurnalului electronic.

Care sunt contraventiile conform cadrului legal?

Contraventie Sanctiune
comercializarea de către operatorii economici a aparatelor de marcat electronice fiscale fără a deţine autorizaţia necesara sau fără a face parte din reţeaua de unităţi acreditate pentru comercializare a unui distribuitor autorizat amendă 8.000 lei – 10.000 leisiconfiscarea veniturilor obţinute
neîndeplinirea obligaţiei operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, amendă 10.000 lei – 15.000 leisi
cu excepţia situatiei in care aparatul este defect si se utilizeaza Registrul special suspendarea activităţii în punctul de lucru, de la o lună la 3 luni, în funcţie de gravitatea faptelorSe poate achita, în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal sau de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.Nu se poate acorda avertisment ca sancţiune contravenţională principal.
neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate ori emiterea de bonuri cu o valoare inferioară celei reale amendă 10.000 lei – 15.000 leisisuspendarea activităţii în punctul de lucru, de la o lună la 3 luni, în funcţie de gravitatea faptelorSe poate achita, în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal sau de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.Nu se poate acorda avertisment ca sancţiune contravenţională principal.
neîntocmirea de documente justificative pentru sumele de bani introduse/extrase în/din sertarul casei de marcat, altele decât cele provenite din încasarea cu numerar a contravalorii bunurilor livrate cu amănuntul şi a serviciilor efectuate către populaţie sau cele utilizate pentru a acorda rest clientului amendă 10.000 lei – 15.000 leisisuspendarea activităţii în punctul de lucru, de la o lună la 3 luni, în funcţie de gravitatea faptelorSe poate achita, în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal sau de la data comunicării acestuia,
jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.Nu se poate acorda avertisment ca sancţiune contravenţională principal.
neîndeplinirea obligaţiei operatorilor economici de a se dota cu aparate de marcat electronice fiscale, achiziţionate numai de la distribuitori autorizaţi sau unităţi acreditate pentru comercializare amendă 10.000 lei – 15.000 leisisuspendarea activităţii în punctul de lucru, de la o lună la 3 luni, în funcţie de gravitatea faptelor.Se poate achita, în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal sau de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.Nu se poate acorda avertisment ca sancţiune contravenţională principal.
emiterea bonului fiscal conţinând date eronate sau fără ca acesta să conţină toate datele prevăzute de cadrul legal in vigoare amendă 2.000 lei – 4.000 lei
neînmânarea bonului fiscal clientului de către operatorul aparatului de marcat şi/sau neeliberarea facturii la solicitarea clientului amendă 800 lei – 1.500 lei, aplicata persoanelor fizice
neîndeplinirea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligaţiei de a afişa anunţul de atenţionare a faptului ca clientii sunt obligati sa solicite bonul fiscal amendă 2.000 lei – 4.000 lei
nerespectarea de către utilizatori a obligaţiei de a anunţa unitatea acreditată pentru service desemnată de distribuitorul autorizat ori, după caz, distribuitorul sau reprezentantul acestuia, în momentul constatării defectării aparatelor de marcat electronice fiscale amendă 2.000 lei – 4.000 lei
încălcarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a urmatoarelor dispoziţii:- să folosească numai consumabile de tipul şi amendă 40.000 lei – 60.000 lei
cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare a aparatului respectiv;- să folosească numai consumabile care asigură menţinerea lizibilităţii datelor pe perioada de arhivare şi să asigure arhivarea datelor;- să solicite distribuitorului autorizat de la care a cumpărat aparatul sau unităţii acreditate completarea manualului de utilizare cu informaţii privind tipul şi caracteristicile tehnice ale consumabilelor, dacă manualul de utilizare a aparatului respectiv nu conţine astfel de informaţii;- să încheie cu furnizorii consumabilelor contracte ferme conţinând clauze de livrare numai a consumabilelor de tipul şi cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare, care să asigure menţinerea lizibilităţii datelor pe perioada de arhivare prevăzută de cadrul legal, clauze privind daunele la care sunt îndreptăţiţi utilizatorii în cazul nerespectării clauzelor contractuale de către furnizori şi să asigure arhivarea datelor;
încălcarea de către furnizorii consumabilelor destinate aparatelor de marcat electronice fiscale a regulii conform careia sunt obligaţi să livreze utilizatorilor numai consumabilele prevăzute în contractele ferme încheiate amendă 40.000 lei – 60.000 lei
încălcarea de către distribuitorii autorizaţi şi de către unităţile acreditate a dispoziţiei conform careia sunt obligaţi să completeze, la cererea utilizatorilor, manualul de utilizare cu informaţii privind tipul şi caracteristicile tehnice ale consumabilelor, dacă manualul de utilizare a aparatului respectiv nu conţine astfel de informaţii amendă 8.000 lei – 10.000 lei
maximum 72 de ore de la solicitarea utilizatorului amendă 8.000 lei – 10.000 lei
nerespectarea de către distribuitorii autorizaţi care încetează activitatea de comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale, precum şi de către cei cărora li s-a retras autorizaţia de distribuţie a aparatelor de marcat electronice fiscale a obligaţiilor ce le pentru aparatele livrate amendă 40.000 lei – 60.000 lei
nerespectarea obligaţiei de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale de a păstra şi arhiva rola jurnal/dispozitivul de memorare a jurnalului electronic, după caz, raportul fiscal de închidere zilnică şi registrul special, cu excepţia activităţii de transport în regim de taxi unde nu se utilizează registrul special amendă 8.000 lei – 10.000 lei
nerespectarea obligaţiei de a păstra, de a completa şi de a actualiza cartea de intervenţii si dosarul de asistenţă tehnică amendă 8.000 lei – 10.000 lei
nerespectarea prevederilor de a utiliza un Registru special pe perioada in care aparatul de marcat este defect amendă 8.000 lei – 10.000 lei
nerespectarea obligaţiei de a păstra şi arhiva memoria fiscală, precum şi dispozitivul de memorare a jurnalului electronic, în condiţii care să permită citirea acestora de către organul fiscal competent amendă 40.000 lei – 60.000 lei
comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale care nu sunt sigilate amendă 2.000 lei – 4.000 lei
nerespectarea prevederii conform careia in cazul în care utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale îşi încetează activitatea, precum şi în cazul aparatelor confiscate ori preluate spre valorificare de societăţile bancare ca urmare a neachitării împrumutului contractat pentru achiziţionarea acestor aparate, valorificarea lor se va realiza numai prin distribuitorii autorizaţi amendă 2.000 lei – 4.000 lei
comercializarea de către distribuitorii autorizaţi a aparatelor de marcat electronice fiscale cu o altă configuraţie şi un alt domeniu de utilizare decât cele prevăzute în autorizaţia de distribuţie amendă 2.000 lei – 4.000 lei
comercializarea de aparate de marcat electronice fiscale după retragerea dreptului de distribuţie obţinut de distribuitorul autorizat în baza autorizaţiei amendă 2.000 lei – 4.000 leisiconfiscarea veniturilor obţinute
nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat a urmatoarelor dispoziţii:- să asigure funcţionarea aparatului de marcat electronic fiscal în parametrii tehnici legali, pe toată durata de utilizare a acestuia;- să permită intervenţia tehnică numai a persoanelor autorizate pentru efectuarea operaţiunilor de service asupra aparatului de marcat electronic fiscal (prin persoană autorizată se înţelege persoana înregistrată în baza de date a MFP privind distribuitorii autorizaţi, unităţile acreditate pentru comercializare şi/sau service şi tehnicienii de service pentru aparatele de marcat electronice fiscale); amendă 8.000 lei – 10.000 lei
refuzul utilizatorului de a permite accesul tehnicianului de service în unitate pentru efectuarea verificărilor la solicitarea şi în prezenţa organelor de control asupra aparatelor de marcat electronice fiscale amendă 2.000 lei – 4.000 lei
nerespectarea de către utilizatori a obligaţiei de a întocmi documente justificative pentru toate sumele introduse/extrase în/din sertarul casei de marcat, altele decât cele provenite din încasarea cu numerar a contravalorii bunurilor livrate cu amănuntul şi a serviciilor efectuate către populaţie sau cele utilizate pentru a acorda rest clientului amendă 8.000 lei – 10.000 lei
nerespectarea obligaţiei distribuitorilor autorizaţi de a da curs solicitării organelor cu competenţă în domeniul controlului în vederea citirii datelor din memoria fiscală a aparatelor de marcat electronice fiscale sau din dispozitivul de memorare a aparatelor pentru realizarea activităţii de control amendă 8.000 lei – 10.000 lei
nerespectarea de către distribuitorii autorizaţi, a obligaţiei de a pune la dispoziţia organului fiscal programele de citire electronică a memoriei fiscale, programele de citire şi verificare a jurnalului electronic, precum şi instrucţiunile de utilizare, pentru aparatele de marcat cu jurnal electronic amendă 8.000 lei – 10.000 lei
nerespectarea de către distribuitorii autorizaţi, precum şi de către unităţile din reţeaua acestora acreditate pentru a efectua service a prevederii conform careia nu pot avea calitatea de utilizatori ai respectivelor aparate amendă 8.000 lei – 10.000 lei
comercializarea de către distribuitorii autorizaţi, sau de către unităţile din reţeaua acestora acreditate pentru comercializare a aparatelor de marcat clasice după data de 1 ianuarie 2016 amendă 2.000 lei – 4.000 lei
neintroducerea datelor înscrise pe rola jurnal privind tranzacţiile efectuate de la ultima închidere zilnică până la ştergerea memoriei operative, pentru casele de marcat clasice amendă 8.000 lei – 10.000 lei
nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevăzute de lege, de a utiliza aparate de marcat cu jurnal electronic amendă 8.000 lei – 10.000 leisisuspendarea activităţii în punctul de lucru, de la o lună la 3 luni, în funcţie de gravitatea faptelor
continuarea livrării de bunuri sau prestării de servicii după suspendarea activităţii operatorului economic în punctul de lucru amendă 10.000 lei – 15.000 leisiconfiscarea sumelor încasate.Se poate achita, în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal sau de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.Nu se poate acorda avertisment ca sancţiune contravenţională principală
încălcarea de către operatorii economici a dispoziţiei conform careia se interzice înmânarea clienţilor a unor documente care atestă plata contravalorii bunurilor achiziţionate sau serviciilor prestate, altele decât bonurile fiscale, cu excepţia situaţiei in care casa de marcat este defecta si trebuie eliberata chitanta amendă 8.000 lei – 10.000 lei
neconectarea la distanţă a aparatelor de marcat electronice fiscale, în vederea transmiterii de date fiscale către ANAF, in vederea realizării supravegherii şi monitorizării aparatelor de marcat electronice fiscale amendă 8.000 lei – 10.000 lei
deţinerea la punctele de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor a unor sume care nu pot fi justificate prin datele înscrise în documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale, în registrul special sau prin chitanţe amendă 2.000 lei – 4.000 leisiconfiscarea sumelor care nu pot fi justificate

Sumele confiscate reprezinta venit la bugetul de stat.

Controlul funcţionării şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, constatarea contravenţiilor, precum şi aplicarea sancţiunilor se fac de către structurile din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, ANAF şi organele sale subordonate, precum şi de către structurile competente din cadrul Inspectoratului General al Poliţei Române şi organele sale subordonate.

Împotriva proceselor-verbale de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în condiţiile prevăzute de OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

Cadrul legal:

OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în MOf nr. 75 din 21 ianuarie 2005;

OUG nr. 91/2014 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal, publicata in MOf nr. 966 din 30 decembrie 2014.

 

Share: