decembrie 10, 2014 Blog, Consultanta, Resurse Umane 0 Comments

Specialistii raspund: Cand modificam salariul minim pe economie daca salariatul este inca in concediu fara plata?

Cand putem sa modificam salariul minim pe economie in situatia unui salariat care pana la data de 31 ianuarie 2014 inclusiv a fost in concediu fara plata. Tinem cont de faptul ca acesta doreste prelungirea concediului fara plata pana in data de 01.05.2014.

Cum procedam intr-o astfel de situatie?

Specialistii PortalCodulMuncii ne ofera un raspuns:

Modificarea salariului impune incheierea unui act aditional la contract, intr-un termen de 20 de zile lucratoare de la data aparitiei modificarii cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege (art. 17 alin. (5) din Codul muncii republicat).

Conform art. 3 alin. (1) lit g) din HG 500/2011, referitoare la registrul general de evidenta a salariatilor (Revisal), registrul poate fi completat in ordinea angajarii si cuprinde salariul, sporurile si cuantumul acestora. In aceste conditii, angajatorul va completa in registru fiecare modificare intervenita (lunar sau ocazional) asupra cuantumului salariului.

Orice modificare a elementelor prevazute la art. 3 lit. g) din HG 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor (Revisal) se va inregistra in termenul prevazut la art. 4 alin. (2) din HG 500/2011, respectiv cel tarziu in ziua lucratoare anterioara implinirii termenului de 20 de zile lucratoare de la data aparitiei modificarii.

Tinem cont de faptul ca Hotararea Guvernului nr. 871 din 14 noiembrie 2013 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 703 din 15 noiembrie 2013 intra in intra in vigoare la data publicarii, respectiv la data de 15 noiembrie 2013 insa modificarea salariului isi produce efectele incepand cu data de 1 ianuarie 2014.

Luam in considerare faptul ca aceasta modificare are loc in temeiul unei hotarari de guvern inregistrarea in registru se face in ziua in care angajatorul se prezuma, potrivit legii, ca a luat cunostinta de continutul acesteia.

Desigur, angajatorul se prezuma ca a luat cunostinta de aparitia actului normativ la publicarea in Monitorul Oficial respective la data de 15 noiembrie 2013 (art. 11 din Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010).

In temeiul dispozitiilor art. 54 din Codul muncii – Legea 53/2003, contractul individual de munca poate fi suspendat, prin acordul partilor, in cazul concediilor fara plata pentru studii sau pentru interese personale.

In situatia in care la data de 15 noiembrie 2013 contractul de munca era deja suspendat pentru concediu fara plata angajatorul nu va putea modifica salariul decat in momentul incetarii suspendarii acestuia.

Conform art. 49 alin. (6) din Codul muncii – Legea 53/2003, in cazul suspendarii contractului individual de munca se suspenda toate termenele care au legatura cu incheierea, modificarea, executarea sau incetarea contractului individual de munca, cu exceptia situatiilor in care contractul individual de munca inceteaza de drept.

Asadar, contractul de munca fiind suspendat, angajatorul nu va putea modifica salariul decat in momentul incetarii suspendarii acestuia.

Share: