decembrie 4, 2014 Fise, Resurse Umane, Tipizate 0 Comments

FISA de solicitare a examenului medical la angajare

Subsemnatul ……………………………… (numele si prenumele), angajator la intreprinderea/societatea comerciala/unitatea ……………………………. adresa: …………………………….., tel.: ………. fax: …….., Cod CAEN si domeniu de activitate: ……………… , solicit examen medical de medicina muncii pentru:

ANGAJARE |_| CONTROL MEDICAL PERIODIC |_| ADAPTARE |_| RELUAREA MUNCII |_| SUPRAVEGHERE SPECIALA |_| LA CERERE |_| SCHIMBAREA LOCULUI DE MUNCA |_| ALTELE |_|

conform legislatiei de securitate si sanatate in munca in vigoare, pentru:

domnul/doamna ……………………, nascut/a la …………., CNP: …………, avand profesiunea/ocupatia de: ……………. si care urmeaza a fi/este angajat/a in functia: …………….., la locul de munca: ……………. din sectia (atelier, compartiment etc.) ……………….. .

Persoana examinata urmeaza sa efectueze activitatea profesionala la un loc/post de munca ce prezinta riscurile profesionale detaliate in Fisa de identificare a factorilor de risc profesional, anexata prezentei cereri.

Data ………………….

Semnatura si stampila angajatorului

…………………………….

Conform H.G. nr. 355/2007

Share: