februarie 17, 2020 Consultanta, declaratii, Tipizate, TVA 0 Comments

Documente necesare incepand cu 01.01.2020 pentru justificarea scutirii de TVA pentru o livrare intracomunitara de bunuri

Incepand cu 01 ianuarie 2020 se va utiliza o nouă procedura fiscala de justificare a scutirii de TVA pentru livrarile intracomunitare de bunuri. Acest lucru este generat de intrarea în vigoare a regulamentului UE nr. 1912/2018 ce modifică regulamentul UE nr. 282/2011 pentru aplicarea directivei nr. 112/2006 privind sistemul comun al TVA.

Pana la 01.01.2020 pentru justificarea livrarilor intracomunitare de bunuri scutite de TVA erau trebuiau indeplinite urmatoarele conditii:

 1. Cumpărătorul comunică furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA, cod care este inclus pe factura de livrare intracomunitara;

și

 1. Exista atat un document care sa ateste in mod neechivoc transportul bunurilor din Romania în alt stat membru, precum și orice alte documente (ex: contract, comanda, documente de asigurare).

Incepand cu 01.01.2020 pentru justificarea scutirii de TVA pentru livrarile intracomunitare,  trebuie ca beneficiarul din celălalt stat membru să dețină un cod valid de înregistrare în scopuri de TVA, iar persoana ce efectuează livrarea intracomunitară de bunuri trebuie să dețină un set de minim 3 documente pe langa factura intocmita corect. Aceste documente au ca scop justificarea efectuarii transportului din Romania in celalalt stat membru, dupa cum urmeaza:

 1. Vanzatorul indica faptul ca bunurile au fost expediate sau transportate de acesta sau de o parte terta în numele sau detine o declaratie scrisa emisă de client prin care acesta atesta faptul ca el/un tert în contul sau a realizat transportul și prin care indica statul membru de destinație. Declaratia va trebui sa contina diferite elemente (data emiterii, numele si adresa cumparatorului, cantitatea si natura bunurilor, data și locul de sosire al bunurilor). Aceasta declaratie scrisă trebuie furnizata de cumparator vanzatorului până cel târziu în a zecea zi a lunii următoare livrării.
 2.  Al doilea document este un document ce atestă transportul bunurilor, cum ar fi:
 • CMR semnat;
 • scrisoare de trăsură semnată, un conosament;
 • factură de transport aerian sau o factură de transport a bunurilor.
  Notă: pot fi prezentate drept două documente justificative pe lângă declarația beneficiarului oricare două documente dintre acestea enumerate;
 1. Al treilea document justificativ, pe langa declaratia beneficiarului si un document ce atesta transportul este unul din urmatoarele:
 • polită de asigurare a transportului bunului;
 • documente bancare care atesta plata transportului;
 • documente eliberate de o autoritate publica ce atesta sosirea bunurilor in statul membru de destinatie;
 • documente eliberate de un notariat care atesta sosirea in statul de destinatie;
 • chitanta eliberata de un antrepozit ce atesta sosirea bunurilor in statul de destinatie.

Scutirea prevazuta NU se aplica in cazul in care furnizorul nu a respectat obligatia prevazuta de a depune declaratia D390 sau declaratia depusa de acesta nu contine informatiile corecte referitoare la aceasta livrare, cu exceptia cazului in care furnizorul poate justifica in mod corespunzator deficienta intr-un mod considerat satisfacator de autoritatile fiscale competente.

Prevederile legale de mai sus nu acopera insa toate situatiile ce pot aparea in practica, in conditiile in care documentele necesare in vederea justificarii transportului intracomunitar al bunurilor trebuie emise de doua entitati independente atat una de cealalta, cat si de furnizor si de cumparator.

In cazul societatilor care nu se incadreaza in prevederile de mai sus, transportul intracomunitar al bunurilor se justifica potrivit prevederilor art.10 din Instructiunile de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art.294 alin.(1) lit. a) – i), art.294 alin.(2) si art.296 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.103/2016. Astfel de situatii pot aparea, de exemplu, atunci cand: furnizorul sau cumparatorul transporta bunurile cu propriile mijloace, furnizorul nu poate face dovada ca este independent fata de transportator sau de casa de expeditii sau ca acestia sunt independenti unul fata de altul sau fata de cumparator.

Subliniem ca justificarea transportului intracomunitar al bunurilor nu este suficienta pentru aplicarea scutirii de TVA in cazul livrarilor intracomunitare de bunuri, pentru aplicarea acestei facilitati fiind necesara indeplinirea tuturor conditiilor prevazute de Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

 

Redau mai jos actul normativ:

Secțiunea 2A

Scutiri pentru operațiunile intracomunitare
(articolele 138-142 din Directiva 2006/112/CE)

Articolul 45a

(1) În scopul aplicării scutirilor prevăzute la articolul 138 din Directiva 2006/112/CE, se prezumă că bunurile au fost expediate sau transportate dintr-un stat membru către o destinație aflată în afara teritoriului său, dar în interiorul Comunității, în oricare dintre următoarele cazuri:

(a) vânzătorul indică faptul că bunurile au fost expediate sau transportate de acesta sau de o parte terță în numele său și vânzătorul fie se află în posesia a cel puțin două dovezi care nu sunt contradictorii dintre cele menționate la alineatul (3) litera (a), emise de două părți diferite care sunt independente atât una de cealaltă, cât și de vânzător și de cumpărător, fie se află în posesia unei singure dovezi menționate la alineatul (3) litera (a) împreună cu o singură dovadă care nu este contradictorie menționată la alineatul (3) litera (b) care confirmă expedierea sau transportul, emise de două părți diferite care sunt independente atât una de cealaltă, cât și de vânzător și de cumpărător;

(b) vânzătorul se află în posesia următoarelor:

(i) o declarație scrisă din partea cumpărătorului, care atestă că bunurile respective au fost expediate sau transportate de acesta sau de către o terță parte în numele cumpărătorului și care menționează statul membru de destinație a bunurilor; această declarație scrisă precizează data emiterii, numele și adresa cumpărătorului, precum și cantitatea și natura bunurilor, data și locul de sosire a bunurilor și, în cazul livrării de mijloace de transport, numărul de identificare al mijlocului de transport și identificarea persoanei care acceptă bunurile în numele cumpărătorului; și

(ii) cel puțin două dovezi care nu sunt contradictorii menționate la alineatul (3) litera (a), emise de două părți diferite care sunt independente atât una de cealaltă, cât și de vânzător și de cumpărător, sau o singură dovadă dintre cele menționate la alineatul (3) litera (a) împreună cu o singură dovadă care nu este contradictorie menționată la alineatul (3) litera (b) care confirmă expedierea sau transportul, care sunt emise de două părți diferite care sunt independente atât una de cealaltă, cât și de vânzător și de cumpărător.

Cumpărătorul furnizează vânzătorului declarația scrisă menționată la litera (b) punctul (i) până cel târziu în a zecea zi a lunii următoare livrării.

(2) O autoritate fiscală poate respinge o prezumție care a fost efectuată în conformitate cu alineatul (1).

(3) În sensul alineatului (1), următoarele documente sunt acceptate ca dovadă a expedierii sau a transportului:

(a) documentele referitoare la expedierea sau transportul bunurilor precum un document CMR semnat sau o scrisoare de trăsură semnată, un conosament, o factură de transport aerian de mărfuri sau o factură de la transportatorul bunurilor;

(b) următoarele documente:

(i) o poliță de asigurare corespunzătoare expedierii sau transportului bunurilor sau documente bancare care să ateste plata pentru expedierea sau transportul bunurilor;

(ii) documentele oficiale eliberate de o autoritate publică, precum un notariat, care să ateste sosirea bunurilor în statul membru de destinație;

(iii) o chitanță eliberată de un antrepozitar în statul membru de destinație care să ateste depozitarea bunurilor în respectivul stat membru.”

 

 

Share: