martie 12, 2021 Consultanta, impozite, TVA 0 Comments

Comert online cu bunuri, clienti persoane fizice


Situatia de fapt:

Societate comerciala, platitoare de TVA si de impozit pe microintreprindere, care livreaza marfuri online pe teritoriul Romaniei prin eMAG, ar dori sa isi largeasca aria catre Bulgaria si Ungaria.

Clientii vor accesa online tot platforma eMAG, dar din tarile Bulgaria si Ungaria, iar marfa va pleca din depozitul din Romania prin DPD.

Intrebare:

  1. In ce valuta ar trebui sa fie facute facturile: in lei si valuta tarii respective? In acest caz societatea trebuie sa isi deschida conturi in monedele respectivelor state?
  2. Daca marfa se livreaza catre persoana fizica, consumator final, se va colecta TVA la cota din Romania? Exista si alta posibilitate?

Exista cumva legislatie specifica care se aplica in acest caz?

Declaratii suplimentare sau obligatii suplimentare catre statele pe teritoriul carora se va vinde marfa?

Raspuns

  1. Potrivit prevederilor Art. 319, alin. (23) din Codul fiscal, ,,sumele indicate pe factură se pot exprima în orice monedă cu condiția ca valoarea TVA colectată sau de regularizat să fie exprimată în lei.În situația în care valoarea taxei colectate este exprimată într-o altă monedă, aceasta va fi convertită în lei utilizând cursul de schimb prevăzut la art. 290.,,

Cursul de schimb, potrivit Art. 290, pentru convertirea in lei a taxei colectate exprimate in alta moneda este:

 Cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.

– In cazul emiterii de facturi înainte de livrarea de bunuri, ori de încasarea unui avans, cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adăugată la data emiterii acestor facturi va rămâne neschimbat la data definitivării operațiunii, respectiv la data regularizării operațiunii. În cazul încasării de avansuri pentru care factura este emisă ulterior încasării avansului, cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adăugată la data încasării avansurilor va rămâne neschimbat la data definitivării operațiunii, respectiv atunci când se fac regularizările avansurilor încasate.

In concluzie, facturile vor fi emise in moneda tarii respective, iar pentru incasarea lor, daca nu veti avea conturi deschise pentru acele monede, banca dumneavoastra va face la momentul incasarii o conversie la cursul de schimb valabil in data incasarii a sumelor respective in lei.

  1. Livrarea de bunuri, transportate dintr-un stat membru intr-un alt stat membru de catre furnizor sau de catre o alta persoana in numele acestuia catre o persoana fizica (persoana neimpozabila) reprezinta o vanzare la distanta in conformitate cu prevederile Art. 266, alin. 1, pct. 35 din Codul fiscal.

In acest caz, locul livrarii de bunuri se stabileste printr-o exceptie de la regula generala data de Art. 275, alin. 1) lit. a):,, locul unde se găsesc bunurile în momentul când începe expedierea sau transportul, în cazul bunurilor care sunt expediate sau transportate de furnizor, de cumpărător sau de un terț,, 

Exceptia prevede faptul ca locul livrării pentru vânzările la distanță efectuate din România către alt stat membru se consideră în acest alt stat membru, în cazul în care livrarea este efectuată către o persoană neimpozabila (persoana fizica) sau care nu îi comunică furnizorului un cod de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit de statul membru în care se încheie transportul sau expedierea, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

► Valoarea totală a vânzărilor la distanță, efectuate de furnizor și care presupun transportul sau expedierea bunurilor din România către un anumit stat membru, în anul calendaristic în care are loc o anumită vânzare la distanță, inclusiv valoarea respectivei vânzări la distanță, sau în anul calendaristic precedent, depășește plafonul pentru vânzări la distanță, stabilit conform legislației privind taxa pe valoarea adăugată din statul membru respectiv, astfel de vânzări având locul livrării în statul respectiv;

sau

► Furnizorul a optat în România pentru considerarea tuturor vânzărilor sale la distanță, care presupun transportul bunurilor din România într-un anumit stat membru, ca având loc în respectivul stat membru. Opțiunea se aplică tuturor vânzărilor la distanță, efectuate către respectivul stat membru, în anul calendaristic în care se exercită opțiunea și în următorii 2 ani calendaristici.

Astfel, daca un furnizor din Romania:

  1. Efectueaza vanzari la distanta intr-un alt stat membru si depaseste plafonul pentru vanzari la distanta din acel stat, atunci:

– Trebuie sa se inregistreze in scop de TVA in statul respectiv, direct sau prin reprezentant fiscal;

– Factureaza livrarile la distanta in acel stat cu TVA-ul statului respectiv;

– Datoreaza in statul membru taxa pe valoarea adaugata pentru vanzarile la distanta in acel stat incepand din momentul inregistrarii pana la sfarsitul anului urmator celui in care plafonul a fost depasit;

– Comunica organului fiscal competent din Romania, printr-o scrisoare recomandata, inregistrarea in scop de TVA in alt stat, in  30 de zile de la aceasta.

Plafoanele pentru vanzari la distanta pe tari le puteti gasi pe site-ul:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/traders/vat_community/vat_in_ec_annexi.pdf.

Pentru Ungaria plafonul este de 35.000 euro, iar pentru Bulgaria de 70.000 BGN (echivalent 35.791 euro).

  1. Daca efectueaza vanzari la distanta nedepasind plafonul din tara respectiva, dar opteaza pentru considerarea locului vanzarilor la distanta in acel alt stat, atunci:

– Comunica optiunea organului fiscal competent din Romania, printr-o scrisoare recomandata;

– Se înregistrează în scopuri de TVA în statul membru în care efectuează vânzările la distanta si taxează vânzările efectuate în statul membru respectiv, conform legislaţiei acestui stat, până la sfârşitul celui de-al doilea an calendaristic următor celui în care și-a exercitat opțiunea.

In concluzie, pana la atingerea plafoanelor privind vanzarile la distanta stabilite de fiecare tara in parte (35.000 euro – Ungaria si 70.000 BGN/35.791 euro- Bulgaria), facturarea pentru livrarile de bunuri catre clienti, persoane fizice, se face cu TVA romanesc de 19%. Dupa depasirea plafoanelor pentru vanzari la distanta, este obligatorie inregistrarea in scop de TVA in tara/tarile unde plafoanele au fost depasite, respectandu-se ulterior reglementarile (de raportare si plata) in materie de TVA din tarile respective.

Incepand cu data de 01 iulie 2021, atunci cand vor intra in vigoare noile reglementari in materie de TVA si declaratii vamale care vizeaza comertul online transfrontalier pe teritoriul Uniunii Europene, cele mentionate mai sus vor suferi o serie de modificari, ca de exemplu:

  • Se va introduce un ghiseu unic – One Stop Shop, valabil si pentru vanzarile la distanta prin care entitatile vor putea sa se inregistreze in scop de TVA intr-un stat membru si sa declara in acel stat membru TVA-ul datorat in alte state membre. Practic nu va mai fi nevoie sa va inregistrati in scop de TVA in fiecare tara unde ati depasit plafonul privind vanzarile la distanta, ci in acest ghiseu unde veti opera toate inregistrarile cu privire la TVA-ul datorat in alte state membre.
  • Se vor elimina pragurile impuse de fiecare stat pentru vanzarile la distanta si se vor inlocui cu un prag unic de 10.000 euro la nivel UE sub care vanzarile la distanta vor avea locul taxarii in tara unde se afla bunurile atunci cand incepe expedierea sau transportul, etc.

Reglementare:

– Art. 319, 275 – Cod fiscal

 

SURSA: universulfiscal.ro

Share: