Tratamentul fiscal al dividendelor

Tratamentul fiscal al dividendelor


Definirea dividendelor data de Legea 31/1990 privind societatile

Potrivit Legii nr 31/1990 privind societatile, dividendele reprezinta partea din profitul net distribuit asociatilor calculata proportional cu cota de participare a acestora la capitalul social varsat, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel.

Dividendele se platesc in termenul stabilit de adunarea generala a asociatilor, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat. In caz contrar, societatea va plati daune-interese pentru perioada de intarziere, la nivelul dobanzii legale, daca prin actul constitutiv sau prin hotararea adunarii generale a actionarilor nu s-a stabilit o dobanda mai mare.

In cursul anului, asociatii nu au voie sa utilizeze fondurile acesteia in scopuri personale. Doar dupa aprobarea situatiilor financiare anuale, ei pot repartiza profitul la dividende.

Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de firma pentru existenta reala a dividendelor platite. Se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani fondatorul, administratorul, directorul general, directorul sau reprezentantul legal al societatii, care incaseaza sau plateste dividende, sub orice forma:
– din profituri fictive ori care nu puteau fi distribuite,
– in lipsa situatiei financiare anuale sau contrar celor rezultate din aceasta.

Repartizarea profitului la dividende este optionala, asociatii putand decide si nerepartizarea profitului si reinvestirea acestuia. Asociatii fiecarei societati pot proceda conform intereselor lor: pastreaza profitul in firma sau il repartizeaza ca dividende.

Definirea dividendelor data de Legea 227/2015 privind Codul Fiscal

Potrivit prevederilor Legii nr 227/2015 privind Codul Fiscal, dividendele reprezinta o distribuire in bani sau in natura, efectuata de o firma unui participant, drept consecinta a detinerii unor titluri de participare la acea firma, exceptand urmatoarele:

a) o distribuire de titluri de participare noi sau majorarea valorii nominale a titlurilor de participare existente, ca urmare a unei operatiuni de majorare a capitalului social;

b) o distribuire efectuata in legatura cu dobandirea/rascumpararea titlurilor de participare proprii de catre firma;
c) o distribuire in bani sau in natura, efectuata in legatura cu lichidarea unei firme;
d) o distribuire in bani sau in natura, efectuata cu ocazia reducerii capitalului social;
e) o distribuire de prime de emisiune, proportional cu partea ce ii revine fiecarui participant;
f) o distribuire de titluri de participare in legatura cu operatiuni de reorganizare.

Se considera dividende din punct de vedere fiscal si se supun aceluiasi regim fiscal ca veniturile din dividend si:
– castigurile obtinute de persoanele fizice din detinerea de titluri de participare la organisme de plasament colectiv;
– veniturile in bani si in natura distribuite de societatile agricole, cu personalitate juridica,unui participant la societatea respectiva drept consecinta a detinerii partilor sociale.

Impozitul pe dividende

O firma romana care plateste dividende catre o alta firma romana are obligatia sa retina, sa declare si sa plateasca impozitul pe dividende retinut catre bugetul de stat. Aceste prevederi nu se aplica daca beneficiarul dividendelor detine, la data platii dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte firme, pe o perioada de 1 an implinita pana la data platii acestora inclusiv.

Incepand cu 1 ianuarie 2016, impozitul pe dividende se stabileste prin aplicarea unei cote de impozit de 5% asupra dividendului brut distribuit/platit unei firme/persoane fizice romane, indiferente de anul din care provine profitul.

Aceasta prevedere este de fapt o exceptie, care este in vigoare doar in 2016, de la regula generala care prevede ca pentru veniturile din dividende se va datora si contributia la asigurarile sanatate de 5,5%, chiar daca beneficiarul este salariat sau obtine si alte venituri.

Deci, incepand cu 1 ianuarie 2017, persoanele fizice vor plati pentru dividendele incasatate, atat impozitul de 5%, cat si contributia la asigurarea de sanatate de 5,5%. Baza lunara de calcul a acesteia din urma reprezinta totalul veniturilor brute din dividende, in bani sau in natura, distribuite de firme, realizate in cursul anului fiscal precedent, raportat la cele 12 luni ale anului, si nu poate fi mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut in vigoare in anul pentru care se stabileste contributia.

Declararea si plata impozitului pe dividende

Impozitul pe dividende se declara prin intermediul Formularului 100 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat” si se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se plateste dividendul.

De exemplu, daca dividendele sunt platite catre asociati in cursul lunii mai 2016, impozitul va fi declarat in Formularul 100 aferent lunii mai 2016 si trebuie achitat pana la data de 25 iunie 2016.

In cazul in care dividendele distribuite nu au fost platite pana la sfarsitul anului in care situatiile financiare anuale au fost aprobate si profitul a fost repartizat la dividende, impozitul pe dividende aferent trebuie platit pana la data de 25 ianuarie a anului urmator.

Aceste prevederi nu se aplica pentru dividendele distribuite si neplatite pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, daca in ultima zi a anului calendaristic sau in ultima zi a anului fiscal modificat, dupa caz, firma romana care primeste dividendele indeplineste conditiile de detinere a minimum 10% din titluri pe o perioada de 1 an.

Scutirea de impozit acordata veniturilor din dividende obtinute de nerezidenti

Codul fiscal prevede ca sunt scutite de impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti dividendele platite de o firma romana, unei firme rezidente intr-un alt stat membru al Uniunii Europene ori unui sediu permanent al unei intreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene, situat intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, daca:

– firma straina beneficiara a dividendelor indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
– este rezidenta intr-un stat membru al Uniunii Europene;
– este platitoare de impozit pe profit, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari;
– detine minimum 10% din capitalul social al firmei romanesti pe o perioada neintrerupta de cel putin un an, care se incheie la data platii dividendului;- firma romana care platește dividendul indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
– este o societate infiintata in baza legii romane si are una dintre urmatoarele forme de organizare: societate pe actiuni, societate in comandita pe actiuni, societate cu raspundere limitata, societate in nume colectiv, societate in comandita simpla;
– este platitoare de impozit pe profit, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari;

Share: