Solutii privind mijloacele fixe. Cum facem casarea partiala a unei imobilizari corporale?

Casarea partiala a unei imobilizari corporale va fi tratata pornind de la o societate  care trebuie sa dezmembreze o parte dintr-un mijloc fix (cablu subteran de telecomunicatii). In concret, din cei 8 km pe care ii are cablul trebuie dezafectati 2 km.

Vom stabili daca in acest sens este posibila scindarea mijlocului fix in doua mijloace fixe, urmata de casarea unuia dintre acestea (cel de 2 km). In concret, vom stabili daca exista o interdictie prin lege pentru a casa „partial”un mijloc fix.

Cu privire la cedarea si casarea imobilizarilor corporale, Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobate prin OMFP 3055/2009 stabilesc ca, o imobilizare corporala trebuie scoasa din evidenta la cedare sau casare, atunci cand niciun beneficiu economic viitor nu mai este asteptat din utilizarea sa ulterioara.

Daca o entitate recunoaste in valoarea contabila a unei imobilizari corporale costul unei inlocuiri partiale (inlocuirea unei componente), atunci ea scoate din evidenta valoarea contabila a partii inlocuite, cu amortizarea aferenta, daca dispune de informatiile necesare.

In cazul scoaterii din evidenta a unei imobilizari corporale, sunt evidentiate distinct veniturile din vanzare, cheltuielile reprezentand valoarea neamortizata a imobilizarii si alte cheltuieli legate de cedarea acesteia.

In scopul prezentarii in contul de profit si pierdere, castigurile sau pierderile obtinute in urma casarii sau cedarii unei imobilizari corporale trebuie determinate ca diferenta intre veniturile generate de scoaterea din evidenta si valoarea sa neamortizata, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta si trebuie prezentate ca valoare neta, ca venituri sau cheltuieli, dupa caz, in contul de profit si pierdere, la elementul „Alte venituri din exploatare”, respectiv „Alte cheltuieli de exploatare”, dupa caz.

Astfel, reglementarile contabile nu cuprind prevederi pentru casarea partiala a unei imobilizari corporale. Insa, acestea stabilesc tratamentul aplicat inlocuirilor unor componente ale imobilizarilor corporale, respectiv, acestea prevad ca, daca o entitate recunoaste in valoarea contabila a unei imobilizari corporale costul unei inlocuiri partiale (inlocuirea unei componente), atunci ea scoate din evidenta valoarea contabila a partii inlocuite, cu amortizarea aferenta, daca dispune de informatiile necesare.

Prin analogie, consideram ca, in situatia in care societatea scoate din evidenta o componenta a imobilizarii corporale, aceasta scoate din evidenta valoarea contabila a acesteia, cu amortizarea aferenta, daca dispune de informatiile necesare.

Share: