Procedura de compensare a creantelor si datoriilor comerciale incepand cu 01.01.2020

In data de 01.11.2019 a fost publicata Hotararea nr. 773/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, in vederea diminuarii blocajului financiar si a pierderilor din economie, prin care se ABROGA Hotararea Guvernului nr.685/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, in vederea diminuarii blocajului financiar si a pierderilor din economie, si a Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice.

Incepand cu data de 01.01.2020 compensarea creantelor si a datoriilor comerciale se va efectua in baza Ordonantei de urgenta nr. 77/1999 privind unele masuri pentru prevenirea incapacitatii de plata si a Hotararii nr. 773/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, in vederea diminuarii blocajului financiar si a pierderilor din economie.

Cu alte cuvinte incepand cu 01.01.2020 persoanele juridice, pot sa realizeze operatiuni de compensare cu facturi prin crearea conturilor de utilizator si prin transmiterea la o adresa dedicata a facturilor pe care intentioneaza a le compensa.

Centrul de Pregatire pentru Personalul din Industrie Busteni – Sucursala Bucuresti, denumit in continuare CPPI, prin structura de compensare, gestioneaza unitar administrarea la nivel national a sistemului de compensare datorii si creante, Sistemul informatic de compensare, denumit in continuare SIC, precum si toate informatiile primite de la persoanele juridice, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.77/1999 privind unele masuri pentru prevenirea incapacitatii de plata, aprobata cu modificari prin Legea nr. 211/2001, cu modificarile ulterioare.

Operatiunile de compensare se realizeaza de catre persoanele prin accesarea adresei web dedicate, publicata pe website-ul CPPI pentru accesarea SIC, precum si pentru transmiterea informatiilor necesare.

Ca urmare a introducerii datelor de catre persoanele juridice compensatoare, SIC identifica unul sau mai multe circuite de compensare care se comunica prin intermediul contului de utilizator, prin generarea in format electronic a formularelor de ordin de compensare.

La data emiterii tuturor formularelor de ordin de compensare completate si validate prin semnatura electronica calificata, aferente unui circuit de compensare, SIC comunica persoanelor juridice compensatoare prin intermediul conturilor de utilizator realizarea circuitului/circuitelor de compensare.

Data compensarii este considerata data de stingere a datoriilor si creantelor in contabilitate si se opereaza in toate documentele, fiind consemnata in: procesul-verbal de compensare, ordinul de compensare si borderoul datoriilor stinse.

Ordinele de compensare sunt numerotate unic in cadrul SIC incepand cu data validarii acestora de catre CPPI prin structura de compensare si se comunica persoanelor juridice compensatoare.

Ordinul de compensare contine urmatoarele informatii: seria, numarul si data compensarii, numarul procesului-verbal de compensare, numarul circuitului de compensare, valoarea compensata, datele de identificare ale structurii de compensare din cadrul CPPI in calitate de emitent, datele de identificare ale persoanei juridice compensatoare, in calitate de titular, si borderoul datoriilor stinse pentru justificarea prin ordinul de compensare.

Ordinul de compensare impreuna cu borderoul facturilor in baza carora s-a stabilit valoarea compensata poarta semnatura structurii de compensare din cadrul CPPI si a persoanei juridice titulare.

Ordinul de compensare reprezinta document justificativ de inregistrare in contabilitate a stingerii creantelor si a datoriilor care au facut obiectul compensarii impreuna cu borderoul datoriilor stinse pentru justificarea prin ordinul de compensare. Data inregistrarii in contabilitate este cea inscrisa pe ordinul de compensare.

Ordinul de compensare are caracter de document primar si se anexeaza ca atare la nota contabila impreuna cu borderoul datoriilor stinse pentru justificarea prin ordinul de compensare.

Baza legala:

  1. Hotararea nr. 773/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, in vederea diminuarii blocajului financiar si a pierderilor din economie;
  2. Normele metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, ı̂n vederea diminuarii blocajului financiar si pierderilor din economie, din 28.10.2019;
  3. Ordonanta de urgenta nr. 77/1999 privind unele masuri pentru prevenirea incapacitatii de plata;
Share: