martie 12, 2021 fără categorie 0 Comments

Impozitul pe venitul nerezidentilor in cazul facturilor de la Facebook sau Zoom

Intrebare:

Se retine impozit pe nerezidenti pentru o factura de Facebook? Dar pentru o factura de la Zoom pentru acces aplicatie Zoom?

Sunt obligata ca firma beneficiara a acestor servicii sa cer certificat de nerezidenta fiscala de la Facebook si Zoom?

Se retine imp pe venit nerezidenti pentru o factura primita de la Facebook, pentru servicii de reclama si publicitate?

Raspuns

Codul fiscal prin prevederile de la Art. 223, alin. (1) stabileste veniturile din servicii obtinute de nerezidenti din Romania care sunt impozabile in Romania, pentru care se retine impozit la sursa, si anume:

i) ,,venituri din prestarea de servicii de management sau de consultanță din orice domeniu, dacă aceste venituri sunt obținute de la un rezident sau dacă veniturile respective sunt cheltuieli ale unui sediu permanent în România;

k) venituri din servicii prestate în România,,.

 Daca serviciile prestate nu sunt servicii de management sau consultanta in orice domeniu sau sunt efectuate in afara Romaniei, atunci se aplica prevederile din Conventiile de evitare a dublei impuneri semnate intre Romania si statele in care prestatorii de servicii isi au rezidenta fiscala.

Conditia obligatorie pentru aplicarea prevederilor conventiilor este ca prestatorii sa prezinte Certificate de rezidenta fiscala in original beneficiarilor serviciilor. In situaţia  in care certificatele de rezidenta fiscala se emit de catre autoritatile competente străine în format electronic sau online, acestea sunt considerate originale.

In Conventia de evitare a dublei impuneri semnata intre Romania si Irlanda (tara de rezidenta a companiei Facebook), la Art. 7 – Profiturile întreprinderii se prevad urmatoarele:

,,1. Profiturile unei întreprinderi a unui stat contractant sunt impozabile numai în acel stat, în afară de cazul în care întreprinderea exercită activitate de afaceri în celălalt stat contractant printr-un sediu permanent situat acolo. Dacă întreprinderea exercită activitate de afaceri în acest mod, profiturile întreprinderii pot fi impuse în celălalt stat, dar numai acea parte din ele care este atribuibilă acelui sediu permanent.,,

In Conventia de evitare a dublei impuneri semnata intre Romania si S.U.A. (tara de rezidenta a companiei ZOOM), la Art. 7 – Profiturile din afaceri se prevad urmatoarele:

  • ,,Profiturile industriale sau comerciale ale unui rezident al unuia dintre statele contractante vor fi scutite de impozit de celălalt stat contractant, în afara de cazul când rezidentul are un sediu permanent în acel celălalt stat contractant.,,

In concluzie, veniturile din serviciile de publicitate prestate de compania Facebook sau din serviciile de acordare acces la platforma Zoom, prestate in afara Romaniei nu sunt impozabile in Romania si ca atare nu se calculeaza, retine sau declara impozit cu retinere la sursa, existand obligatia prestatorilor de servicii sa prezinte Certificatul de rezidenta fiscala.

Reglementare:

  •  Art. 230, 223 – Codul fiscal

SURSA: universulfiscal.ro

Share: