Regimul fiscal al bunurilor acordate gratuit in cadrul actiunilor de sponsorizare/mecenat

Regimul fiscal al bunurilor acordate gratuit in cadrul actiunilor de sponsorizare/mecenat.

In conformitate cu prevederile art 270 alin.(8) din Codul Fiscal:

“Art. 270. – Livrarea de bunuri

(8) Nu constituie livrare de bunuri, în sensul alin. (1):

c)acordarea de bunuri de mică valoare, în mod gratuit, în cadrul acțiunilor de sponsorizare, de mecenat, de protocol/reprezentare, în condițiile stabilite prin normele metodologice.

Pus în aplicare la data de 13/01/2016 prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal din 06.01.2016
TITLUL VII Taxa pe valoarea adăugată – CAPITOLUL IV Operațiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei – SECȚIUNEA 1 Livrarea de bunuri – 7. –

(12) În sensul art. 270 alin. (8) lit. c) din Codul fiscal:

b)bunurile acordate gratuit în cadrul acțiunilor de sponsorizare sau mecenat nu sunt considerate livrări de bunuri dacă valoarea totală în cursul unui an calendaristic se încadrează în limita a 3 la mie din cifra de afaceri constituită din operațiuni taxabile, scutite cu sau fără drept de deducere, precum și din operațiuni pentru care locul livrării/prestării este considerat a fi în străinătate potrivit prevederilor  275și 278 din Codul fiscal. Încadrarea în plafon se determină pe baza datelor raportate prin deconturile de taxă depuse pentru un an calendaristic. Nu se iau în calcul pentru încadrarea în aceste plafoane sponsorizările și acțiunile de mecenat, acordate în numerar, și nici bunurile pentru care taxa nu a fost dedusă. Depășirea plafoanelor constituie livrare de bunuri cu plată, respectiv se colectează taxa. Taxa colectată aferentă depășirii se include în decontul întocmit pentru ultima perioadă fiscală a anului respectiv.”

Sponsorizarile trebuie efectuate in baza Legii 32/1994 privind sponsorizarea, respectiv trebuie realizate in baza unui contract incheiat intre sponsor si beneficiar in care se vor consemna suma sponsorizarii si/sau bunurile care fac obiectul sponsorizarii si durata efectuarii acesteia.

In cazul in care sponsorizarea se face doar cu bunuri, se va intocmii un aviz de insotire a marfii cu mentiunea “Sponsorizare cf contract nr…/data…… NU SE FACTUREAZA”.

In cazul in care se depaseste plafonul de 3 la mie (0.3%), indiferent daca societatea este platitoare de impozit pe profit sau microintreprindere, se va emite autofactura, se va colecta TVA si se va raporta in D390 si D300 aferent lunii decembrie/trimestrul 4.

Atentie: Incadrarea in plafonul de 3 la mie (0,3%) se face tanand cont doar de sponsorizarile in bunuri, nu intra in plafon sponsorizarile in numerar si cele cu bunuri a caror TVA nu a fost dedusa la achizitie.

Share: