Servicii oferite

Noi ne propunem sa venim in intampinarea clientilor nostri cu pachete de servicii personalizate in functie de specificul activitatii, de necesitatile si dorintele acestora si printr-o comunicare si interactiune permanenta cu acestia.

Contabilitate

•consiliere privind intocmirea documentelor contabile primare;
•inregistrarea documentelor primare in conformitate cu legislatia contabila in vigoare ;
•intocmirea balantei de verificare lunare/trimestriale;
•intocmirea jurnalelor de cumparare/vanzare, registrului jurnal, registrului inventar si cartea mare;
•intocmirea/depunerea declaratiilor/raportarilor lunare, trimestriale si anuale catre organele fiscale;
•stabilirea obligatiilor de plata lunare/trimestriale, intocmirea documentelor de plata;
•intocmirea/certificarea/depunerea bilantului contabil;
•reglarea/urmarirea fisei pe platitor;
•obtinerea de certificate de atestare fiscala;
•refacerea evidentei financiar-contabile;
•intocmirea de rapoarte tip solicitate suplimentar de conducerea societatii;
•asistenta si reprezentare in fata organelor de control fiscal (inspectii fiscale);
•informarea frecventa cu privire la reglementarile contabile si fiscale aprobate de Ministerul Finantelor
•consultanta privind legislatia financiar-contabila, strict legata de obiectul de activitate:

1.implementarea sau configurarea soft-ului contabil pentru eficientizarea activitatii contabile;
2.supervizarea, revizuirea activitatilor si procedurilor in cadrul departamentului de contabilitate
3.optimizarea fluxului documentelor contabile primare;
4.managementul de gestionare a activelor;
5.reconcilierea conturilor din balanta contabila;
6.analiza situatiei financiare a companiei si intocmirea de rapoarte personalizate pentru a preveni eventuale riscuri contabile si fiscale;
7.elaborarea documentatiei necesare pentru obtinerea de credite;
8.instruirea personalului departamentului Contabilitate.

Salarizare si personal

•intocmirea contractelor de munca, fiselor de post, actelor aditionale si deciziilor de incetare;
•realizarea, depunerea si actualizarea Registrului Electronic de Evidenta a Salariatilor;
•intocmirea si depunerea declaratiilor privind contributiile salariale pentru bugetul asigurarilor sociale si a fondurilor speciale, precum si pentru comisionul datorat Camerei de Munca;
•intocmirea fluturasilor, statelor de salarii, calculul salariilor si ordine de plata aferent impozitului pe venitul din salarii si a contributiilor sociale;
•transmiterea si inregistrarea la ITM a contractelor individuale de munca, a actelor aditionale, a deciziilor de suspendare sau de incetare activitate;
•intocmirea si depunerea fiselor fiscale;
•intocmirea de adeverinte de salariat;
•inregistrarea concediilor medicale si a concediilor de odihna;
•intocmirea oricaror rapoarte solicitate de client;
•intocmirea regulamentelor de ordine interioara;
•sprijin in elaborarea organigramei;
•asistenta pe parcursul controalelor efectuate de autoritatile competente.

Audit

•Audit financiar conform standardelor naționale și internaționale de raportări și a reglementărilor conforme cu directivele europene;
•Auditarea situațiilor financiare la cererea beneficiarului.
Infiintari societati comerciale:
•intocmirea si depunerea documentatiei pentru infiintarea societatii la ONRC;
•efectuarea de modificari la ONRC, legate de actele societatii (schimbarea sediului social, schimbarea denumirii societatii, cesiunea de parti sociale, declararea de sedii secundare/puncte de lucru, recodificare CAEN, extindere obiect de activitate,
•revocare administrator, suspendare temporala a activitatii, modificare capital social, actualizare date asociati/administratori, etc);
•asistenta la infiintarea companiei, prin acordarea de consultanta in vederea alegerii unei solutii optime din punct de vedere fiscal si contabil;
•consultanta, ulterioara infiintarii, cu privire la procedurile de inregistrare fiscala a societatii la organul fiscal teritorial.

Consultanta fiscala si asistenta la control

•Consultanta cu privire la reglementarile fiscale si contabile aplicabile companiei dumneavoastra si tranzactiilor specifice;
•Asistenta pe parcursul controalelor fiscale, inclusiv la cele pentru recuperare de TVA;
•Consiliere atat in faza de contestatii de rapoarte de inspectie fiscala (decizii de impunere) cat si in faza de reprezentare a clientilor implicati in litigii fiscale, beneficiind si de asistenta juridica din partea casei de avocatura colaboratoare;
•Consultanta in interpretarea si intelegerea situatiilor financiare;
•Consultanta privind evitarea dublei impuneri;
•Informarea periodica a clientilor asupra modificarilor din legislatia financiar-contabila, fiscala precum si din legislatia muncii;
•Consultanta in procesul de achizitie si vanzare;